Asociace inkasních agentur

Člen Federace evropských národních asociací inkasních agentur

Inkasní agentury nesouhlasí se snahou Exekutorské komory o rozšíření sféry vlivu

» Pátek 26. února 2016 | Tiskové zprávy

Prezidium Exekutorské komory již několikrát veřejně prezentovalo svůj záměr na zavedení tzv. předexekučního inkasa. Exekutoři by dlužníky upomínali pomocí dopisů nebo i osobně, to vše ještě před zahájením exekučního řízení. V podstatě se exekutoři netají tím, že chtějí převzít práci soukromých inkasních agentur. Asociace inkasních agentur nesouhlasí se snahou Exekutorské komory, zejména s rozšířením sféry vlivu na mimosoudní vymáhání.

Exekutoři jsou vykonavatelé státní moci s velmi tvrdými dopady na dlužníka, především formou zabavování dlužníkova majetku. Mimosoudní inkaso je smírná fáze, kdy se věřitelé zastoupení inkasními agenturami chtějí s dlužníkem dohodnout na oboustranně přijatelném řešení, nabízejí splátkové kalendáře, připomínají mu nutnost zaplatit dluh a radí mu s řešením jeho finanční situace tak, aby se vyhnul soudu a následné exekuci.

Role státu nikdy nespočívala ve výkonu mimosoudního inkasa privátních pohledávek, tato role by tedy neměla příslušet ani exekutorům, a to jen proto, že je aktuálně menší množství pohledávek řešeno exekuční cestou.

„Trh mimosoudního inkasa se v posledních letech stabilizoval a funguje bez větších problémů. Zbylé nešvary by stačilo eliminovat připraveným návrhem zákona o inkasní činnosti. Chápu snahu Exekutorské komory o zajištění práce pro exekutorské úřady, ale vidím v této snaze velký střet zájmů. Role exekutorů by měla spočívat i nadále v nuceném výkonu soudních rozhodnutí,“ uvedl Radek Laštovička, prezident Asociace inkasních agentur.Řádní členové

ACZI Logo Alektum B4B Cash collectors
Creditone EOS
Fincollect Logo Finfix intrum justitia KRUK
LogiCall MBA Finance

Přidružení členové

APS Carback Debt Recovery Management
Finio a.s. Kordex Logo Rasmussen SAD Collection
Sigma Unidebt