Asociace inkasních agentur

Člen Federace evropských národních asociací inkasních agentur

Rozložit dluh do několika splátek? Nyní běžné, nově jen tak nebude možné

» Čtvrtek 2. června 2016 | Tiskové zprávy

Praha, 2. 6. 2016 – Zákon o spotřebitelském úvěru se právě nachází v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR a připravuje se jeho třetí čtení. Asociace inkasních agentur se obává dopadu tohoto zákona, ve znění, v jakém se aktuálně nachází. Pokud by takto byl Zákon přijat, hrozí totální rozpad trhu mimosoudního inkasa v České republice. Smírné dohody s dlužníky, které jsou stále tou nejlevnější alternativou, by ze dne na den byly výrazně omezeny. O to více budou žalobami zavaleny soudy, o to více případů budou řešit exekutoři.

„Dle našich dosavadních jednání, analýz a odborných expertíz, je nám zřejmé, že tento dopad na inkasní trh nemusí být zamýšlený, ovšem o to více je devastující,“ uvedl Radek Laštovička, prezident Asociace inkasních agentur.

V mimosoudní části inkasní společnosti usilují o to, aby dlužník uhradil dlužnou částku, a snaží se s ním vyjednat pro něj schůdné podmínky. Nejčastějším nástrojem je rozložení dluhu do několika menších částek, které pro dlužníka nejsou tak zatěžující a které v určitém vyjednaném časovém horizontu zvládne uhradit.

Dle tohoto Zákona však rozložení platby bude považováno za poskytnutí nového úvěru se všemi potřebnými náležitostmi. Část nyní běžných dohod o odkladu splátek má být podmíněna náročnou registrací věřitele co by poskytovatele spotřebitelských úvěrů, rozsáhlou informační povinností, posuzováním úvěruschopnosti, počítáním RPSN apod. To se však nebude týkat pouze finančních institucí, padnout by to mělo na všechny věřitele, kteří chtějí ulevit dlužníkům a rozložit jim splátky (např. poskytovatelé energií, telekomunikace, pojišťovny apod.)

Dlužníci však nemají důvod jásat. Nebude-li fungovat urgence předsoudní, jejich dluhy budou muset řešit rovnou soudy a o to dříve se dostanou k exekutorům.

„Inkasní agentury v České republice ročně řeší více než 1,66 milionu kusů nových pohledávek za více než 21,3 miliardy korun. 85% těchto pohledávek tvoří pohledávky za jednotlivci. Je nám zřejmý cíl tohoto Zákona regulovat poskytovatele půjček, ale dle našeho názoru dlužná částka rozložená do několika splátek není pro spotřebitele natolik nebezpečná, jako přijetí nového úvěru. Naopak, mnoha dlužníkům splátkový kalendář pomůže překonat krátkodobý výpadek příjmů způsobený nemocí nebo změnou zaměstnání a jako na pomocný nástroj by na něj i legislativně mělo být nahlíženo. Myslíme si, že legislativa by měla podporovat řešení dluhů smírnou dohodou mezi věřitelem a dlužníkem, ne jim v ní bránit a hnát tak dlužníky před soudy a následně do exekucí,“ uvedl Radek Laštovička, prezident Asociace inkasních agentur.Řádní členové

ACZI Logo Alektum B4B Cash collectors
Creditone EOS
Fincollect Logo Finfix intrum justitia KRUK
LogiCall MBA Finance

Přidružení členové

APS Carback Debt Recovery Management
Finio a.s. Kordex Logo Rasmussen SAD Collection
Sigma Unidebt