Asociace inkasních agentur

Člen Federace evropských národních asociací inkasních agentur

Asociace inkasních agentur chce přispět ke kultivaci trhu

» Středa 24. května 2006 | Tiskové zprávy | Stáhnout v PDF

Asociace inkasních agentur (AIA) založení v roce 2002 sdružuje největší domácí společnosti zabývající se mimosoudním vymáháním pohledávek. Rozběhu další etapy její činnosti dala zelenou dnešní mimořádná valná hromada asociace, která proběhla poté, co se již v polovině března výrazně zvýšil počet členů AIA.

Asociace si klade za cíl přispět ke kultivaci trhu správy a inkasa pohledávek v České republice, na němž se bohužel někdy objevují i subjekty, které se pohybují na hraně zákona.

Členové AIA dnes proto přijali etický kodex, ve kterém se mimo jiné zavázali, že budou přísně dodržovat zákony České republiky, dbát na ochranu osobních dat, respektovat osobní nedotknutelnost dlužníků a vždy postupovat tak, aby podpořili důvěru veřejnosti v činnost inkasních agentur.

Členové AIA se dále dohodli na transparentním informování odborné a široké veřejnosti o výsledcích hospodaření členských společností. Za tímto účelem plánuje AIA mimo jiné pravidelně zveřejňovat informace o vývoji trhu mimosoudního inkasa pohledávek z pohledu inkasních agentur.

AIA bude v nejbližší době usilovat také o to, aby i do českého práva byla promítnuta směrnice Evropské komise 2000/35/EC, která ukládá, aby dlužník uhradil i náklady na vymáhání pohledávky. Tyto náklady by stejně jako v řadě jiných států EU měly být zahrnuty mezi soudem uznatelné náklady věřitele, což je i v zájmu všech podnikatelů, kteří se snaží vymoci svou pohledávku.

Své aktivity chce Asociace inkasních agentur rozvíjet v úzké spolupráci s orgány státní správy a s profesními sdruženími s podobným předmětem činnosti. AIA se chystá spolupracovat i se zahraničními partnery, k čemuž by mělo napomoci i její plánované členství v Evropské federaci národních inkasních agentur (FENCA). Členem této federace by se AIA měla stát ještě letos.

Asociace inkasních agentur byla založena sice už v roce 2002, svou činnost však začíná naplno rozvíjet až nyní poté, co se k ní v roce 2006 připojily všechny významné subjekty působící na trhu inkasa pohledávek. V současnosti má šest členů, jimiž jsou společnosti B4B Inkasso s. r. o., Coface Czech Credit Management Services, spol. s r. o., Creditreform s. r. o., EOS KSI Česká republika, s. r. o. (dříve Kasolvenzia), Intrum Justitia, s. r. o., a Transcom Worldwide Czech Republic s. r. o. (dříve Creditexpress CR s. r. o.).

Členové AIA mají dohromady více než 90% podíl na trhu mimosoudního inkasa pohledávek v České republice, největší podíl přitom připadá na společnost Intrum Justitia, následovanou firmami Transcom Worldwide a EOS KSI. Převažujícím předmětem činnosti společností Coface Czech a Creditreform je poskytování hospodářský informací o firmách. Jediným členem AIA bez zahraniční majetkové účasti na základním kapitálu je společnost B4B Inkasso s. r. o.

Asociační rada bude pracovat v následujících dvou letech ve složení

President: Jiří Hylmar, Coface Czech

Viceprezident: PhDr. Ing. Ivo Klimeš – Intrum Justicia

Členové: Ing. Vladimír Gazárek – EOS KSI, Robert Janák – Transcom Worldwide, Cyril Mores – CreditreformŘádní členové

ACZI Logo Alektum B4B Cash collectors
Creditone EOS
Fincollect Logo Finfix intrum justitia KRUK
LogiCall MBA Finance

Přidružení členové

APS Carback Debt Recovery Management
Finio a.s. Kordex Logo Rasmussen SAD Collection
Sigma Unidebt