Asociace inkasních agentur

Člen Federace evropských národních asociací inkasních agentur

Asociace inkasních agentur spustila své webové stránky

» Pondělí 7. května 2007 | Tiskové zprávy | Stáhnout v PDF

Asociace inkasních agentur (AIA), která sdružuje nejvýznamnější hráče na trhu inkasa pohledávek v České republice, spustila své nové webové stránky. Do budoucna se na webu AIA budou objevovat i informace o vývoji trhu inkasa pohledávek v ČR z pohledu inkasních agentur.

Asociace inkasních agentur byla založena v roce 2002, její činnost se přitom naplno rozběhla loni poté, co se k ní připojily všechny hlavní subjekty působící na trhu inkasa pohledávek. V současnosti má asociace šest členů, jimiž jsou B4B INKASSO s.r.o., Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o., Creditreform s.r.o., EOS KSI Česká republika, s.r.o., Intrum Justitia, s.r.o., a Transcom Worldwide Czech Republic s. r. o. Ačkoli na trhu mimosoudního inkasa pohledávek působí v České republice kolem 200 firem, podíl šesti členských společností AIA představuje většinu trhu. Prezidentem AIA je Vladimír Gazárek z EOS KSI, který v této funkci nedávno vystřídal Jiřího Hylmara.

Koncem loňského roku se AIA stala členem FENCA (Federation of European National Collection Associations, Evropské federace národních inkasních agentur). FENCA byla založena v roce 1993 jako nezisková organizace zastřešující inkasní asociace v jednotlivých evropských zemích s cílem chránit a prosazovat zájmy členských asociaci, podporovat vývoj evropské legislativy v oblasti inkasa pohledávek a přispívat ke kultivaci tohoto trhu. V současnosti FENCA sdružuje národní asociace ze 14 zemí západní i střední a východní Evropy. AIA je po polské Windykacji teprve druhým členem ze středoevropského regionu. V rámci FENCA se AIA mimo jiné hodlá podílet na přípravě European Code of Ethics, etického kodexu společného pro členy všech národních asociací.

Členové Asociace inkasních agentur přijali vlastní etický kodex již v loňském roce a zavázali se v něm mimo jiné, že budou přísně dodržovat zákony České republiky, dbát na ochranu osobních dat, respektovat osobní nedotknutelnost dlužníků a vždy postupovat tak, aby podpořili důvěru veřejnosti v činnost inkasních agentur.Řádní členové

ACZI Logo Alektum B4B Cash collectors
Creditone EOS
Fincollect Logo Finfix intrum justitia KRUK
LogiCall MBA Finance

Přidružení členové

APS Carback Debt Recovery Management
Finio a.s. Kordex Logo Rasmussen SAD Collection
Sigma Unidebt