Asociace inkasních agentur

Člen Federace evropských národních asociací inkasních agentur

Asociace inkasních agentur zjistila prudký nárůst inkasa spotřebitelských pohledávek

» Pátek 2. května 2008 | Tiskové zprávy | Stáhnout v PDF

V minulých týdnech provedla Asociace inkasních agentur dotazníkový průzkum inkasních služeb v ČR, který pro ni vyhodnotil jeden z jejích členů – Coface Czech. Hlavním závěrem průzkumu je prudký nárůst B2C (Business to Customer) inkasa, tedy inkasa pohledávek firem vůči spotřebitelům.

Dotazníkového průzkumu se zúčastnilo nejenom všech sedm nejvýznamnější inkasních agentur sdružených v Asociaci inkasních agentur, ale i další z celkem 129 menších českých inkasních agentur oslovených v rámci průzkumu. Z výsledků průzkumu vyplývá, že zatímco v roce 2006 ještě byly relativně vyrovnané segmenty B2C (inkaso pohledávek firem za spotřebiteli) a B2B (inkaso pohledávek firem vůči jiným firmám), v roce 2007 již jednoznačně převážilo B2C inkaso. Téměř dvojnásobný nárůst počtu inkasních případů v segmentu B2C jde ruku v ruce se zvyšující se zadlužeností českých domácností.

Téměř všechny v průzkumu zúčastněné inkasní agentury nabízejí i inkaso pohledávek v ČR pro zahraniční věřitele a inkaso zahraničních pohledávek pro české věřitele. Přesto průměrný objem pohledávek z těchto činností byl v roce 2007 jen 67,85 milionů korun.

Významnou roli hraje v inkasních službách i odkup pohledávek, kterým se zabývá 60% účastníků průzkumu. Průměrný objem odkoupených pohledávek se u dotazovaných inkasních agentur zvýšil z 160 milionů Kč v roce 2006 na 167 milionů Kč v roce 2007.

Provedený výzkum nadále prokázal rostoucí trend outsourcingu služby správy pohledávek v ČR (průměrný meziroční nárůst obratu zúčastněných agentur činí 36 %). Tento trend je dle názoru AIA podložen zejména rostoucí efektivitou a stoupající profesionalizací inkasních agentur a dále rostoucím vnitřním tlakem na úspory v podnikatelských subjektech, které stále častěji zjišťují, že účinný vlastní vymáhací proces je velmi nákladný. Přes rostoucí trend je využití externí správy pohledávek mezi českými firmami ve srovnání s vyspělými ekonomikami stále na poměrně nízké úrovni.

Graf

Asociace inkasních agentur byla založena v roce 2002 a od roku 2006 se stala členem FENCA (Federation of European National Collection Associations, Evropské federace národních inkasních agentur). Členové Asociace inkasních agentur přijali vlastní etický kodex a zavázali se v něm mimo jiné, že budou přísně dodržovat zákony České republiky, dbát na ochranu osobních dat, respektovat osobní nedotknutelnost dlužníků a vždy postupovat tak, aby podpořili důvěru veřejnosti v činnost inkasních agentur.Řádní členové

ACZI Logo Alektum B4B Cash collectors
Creditone EOS
Fincollect Logo Finfix intrum justitia KRUK
LogiCall MBA Finance

Přidružení členové

APS Carback Debt Recovery Management
Finio a.s. Kordex Logo Rasmussen SAD Collection
Sigma Unidebt