Asociace inkasních agentur

Člen Federace evropských národních asociací inkasních agentur

Asociace inkasních agentur (AIA) reaguje na reportáž TV PRIMA

» Neděle 14. září 2008 | Tiskové zprávy | Stáhnout v PDF

Dne 14.9.2008 byla v hlavní zpravodajské relaci TV Prima uveřejněna reportáž pana Miroslava Sedláčka o praktikách „vymahačských“ agentur. Tato reportáž byla zakončena výzvou, aby dlužníci v případě obdržení výzvy k zaplacení dluhu kontaktovali policii ČR.

Asociace inkasních agentur se domnívá, že tato reportáž ne zcela vyjadřovala objektivní pohled na práci inkasních agentur a naváděla k pohledu na dlužníky jako na osoby, na kterých je pácháno bezpráví. Ve skutečnosti je fakt, že někdo své dluhy neplatí, častokrát se jejich placení úmyslně vyhýbá, ve své podstatě amorální a je neakceptovatelné takovéto chování tolerovat.

Jsme si plně vědomi, že v oblasti vymáhaní dluhů je mnoho způsobů, jak dosáhnout cíle a na trhu existují subjekty, které svým důrazem a metodami balancují na hraně etiky a zákona.

Asociace inkasních agentur se plně distancuje od subjektů, které vykonávají správu pohledávek způsobem mimo rámec zákonů České republiky a naopak, plně stojíme za všemi členy Asociace, i nečleny, kteří se řídi etickým kodexem, zákony České republiky a svou činnost vykonávají poctivě a ve prospěch svých klientů.

Asociace inkasních agentur byla založena v roce 2002 a od roku 2006 se stala členem FENCA (Federation of European National Collection Associations, Evropské federace národních asociací inkasních agentur). Členové Asociace inkasních agentur jsou nejvýznamnější společnosti působící v oblasti správy a inkasa pohledávek, které přijali etický kodex, ve kterém se mimo jiné zavazují k přísnému dodržování zákonů České republiky, ochraně osobních dat a respektování osobní nedotknutelnosti dlužníků, s cílem postupovat vždy tak, aby stoupala důvěra veřejnosti v činnost inkasních agentur.Řádní členové

ACZI Logo Alektum B4B Cash collectors
Creditone EOS
Fincollect Logo Finfix intrum justitia KRUK
LogiCall MBA Finance

Přidružení členové

APS Carback Debt Recovery Management
Finio a.s. Kordex Logo Rasmussen SAD Collection
Sigma Unidebt