Asociace inkasních agentur

Člen Federace evropských národních asociací inkasních agentur

Viceprezident Asociace inkasních agentur (AIA) zvolen členem rady FENCA

» Úterý 7. října 2008 | Tiskové zprávy | Stáhnout v PDF

Ve dnech 26. – 28.9.2008 se ve francouzském Nice uskutečnil Světový kongres FENCA (Federation of European National Collections Associations, www.fenca.com), federace evropských národních inkasních agentur. Kongresu se zúčastnilo cca. 250 reprezentantů jednotlivých asociací inkasních agentur z Evropy, USA, Latinské Ameriky, Afriky a Asie. Za Českou republiku se jednání zúčastnila tříčlenná delegace vedená prezidentem AIA Ing. Vladimírem Gazárkem.

Kromě zajímavých přednášek a výměny zkušeností byl kongres významný pro Českou republiku zejména v tom, že poprvé v historii FENCA byl do její rady zvolen zástupce AIA PhDr. Ing. Ivo Klimeš, viceprezident asociace a jednatel Intrum Justitia, který porazil kandidáta na tuto pozici z Portugalska.

Dalším významným rozhodnutím Valné hromady FENCA bylo rozhodnutí o místě konání kongresu FENCA v roce 2009. Ve dnech 24.-27.9.2009 bude hostit nejvýznamnější představitele národních asociací inkasních agentur právě Praha.

Zvolení p. Klimeše do rady FENCA i výběr Prahy jako hostitele příštího setkání FENCA svědčí o pevném začlenění AIA do mezinárodních struktur a o stoupajícím vlivu české Asociace inkasních agentur. Zároveň se stává možností jak lépe a rychleji naplnit cíle AIA, mezi které patří kultivace trhu inkasa pohledávek a změna legislativy v oblasti správy pohledávek.

Asociace inkasních agentur byla založena v roce 2002 a od roku 2006 se stala členem FENCA (Federation of European National Collection Associations, Evropské federace národních asociací inkasních agentur). Členové Asociace inkasních agentur jsou nejvýznamnější společnosti působící v oblasti správy a inkasa pohledávek, které přijaly etický kodex, ve kterém se mimo jiné zavazují k přísnému dodržování zákonů České republiky, ochraně osobních dat a respektování osobní nedotknutelnosti dlužníků, s cílem postupovat vždy tak, aby stoupala důvěra veřejnosti v činnost inkasních agentur.Řádní členové

ACZI Logo Alektum B4B Cash collectors
Creditone EOS
Fincollect Logo Finfix intrum justitia KRUK
LogiCall MBA Finance

Přidružení členové

APS Carback Debt Recovery Management
Finio a.s. Kordex Logo Rasmussen SAD Collection
Sigma Unidebt