Asociace inkasních agentur

Člen Federace evropských národních asociací inkasních agentur

Stanovisko Asociace inkasních agentur k obvinění vymahačů ČEZ

» Pátek 14. listopadu 2008 | Tiskové zprávy | Stáhnout v PDF

V posledních dnech se v mediích objevily zprávy o obvinění zaměstnanců dceřiné firmy ČEZ z vydírání při vymáhaní pohledávek za neplatiči elektrické energie.

Asociace inkasních agentur (AIA), jejímž cílem je kultivace trhu správy a inkasa pohledávek, se domnívá, že je nezbytné, aby v oblasti správy pohledávek působily společnosti, které jsou důvěryhodné, vykonávají svou činnost v souladu se zákony České republiky a v souladu s etickým kodexem, přesahujícím rámec jedné země.

Členové AIA jsou přesvědčeni, že s ohledem na finanční krizi se zvýší počet dlužníku i firem poptávajících služeb inkasních agentur. Proto je nezbytné, aby se na trhu inkasa pohledávek klienti obraceli pouze na společnosti, které jsou profesionální, zodpovědně přistupují k výchově a školení svých zaměstnancu i partnerů a bezpodmínečne dodržují všechny zákony a pravidla.

O vysoké kvalitě práce jednotlivých členu AIA svědčí fakt, že dosud žádnýz členu nebyl za celou dlouhou dobu své existence obviněn ze žádného trestného činu při dosažení vysoké úspešnosti vymáhání pohledávek pro firmy ze všech sektorů hospodářství a všech velikostí, jak malých, tak středních a velkých firem.

AIA zastává názor, že je potřeba vůči dlužníkum – neplatičům vystupovat razantně, protože právo je na straně veřitelů a neplacení závazku je neetické, nezodpovědné a v mnohých případech i nelegální. Je nevyhnutelné proti tomuto jednání důsledně, ale v mezích zákona, zasáhnout a toto konání odsoudit.

Asociace inkasních agentur byla založena v roce 2002 a od roku 2006 se stala členem FENCA (Federation of European National Collection Associations, Evropské federace národních asociací inkasních agentur). Členové Asociace inkasních agentur jsou nejvýznamnější společnosti působící v oblasti správy a inkasa pohledávek, které přijaly etický kodex, ve kterém se mimo jiné zavazují k přísnému dodržování zákonů České republiky, ochraně osobních dat a respektování osobní nedotknutelnosti dlužníků, s cílem postupovat vždy tak, aby stoupala důvěra veřejnosti v činnost inkasních agentur.Řádní členové

ACZI Logo Alektum B4B Cash collectors
Creditone EOS
Fincollect Logo Finfix intrum justitia KRUK
LogiCall MBA Finance

Přidružení členové

APS Carback Debt Recovery Management
Finio a.s. Kordex Logo Rasmussen SAD Collection
Sigma Unidebt