Asociace inkasních agentur

Člen Federace evropských národních asociací inkasních agentur

Letošní výroční zasedání FENCA se uskuteční v Praze

» Středa 10. června 2009 | Tiskové zprávy | Stáhnout v PDF

Ve dnech 24. – 27.9.2009 se v Praze uskuteční kongres FENCA (Federation of European National Collections Associations, www.fenca.com), federace evropských národních inkasních asociací. Kongresu se zúčastní přibližně 250 reprezentantů jednotlivých asociací inkasních agentur z Evropy a hosté z USA, Latinské Ameriky, Afriky a Asie. Za Asociaci inkasních agentur České republiky (AIA) se jednání zúčastní sedmičlenná delegace vedená prezidentem asociace Ing. Vladimírem Gazárkem.

Kongres FENCA se koná každý rok a pro letošní zasedání byla vybrána Praha. Toto rozhodnutí svědčí o pevném začlenění české asociace do mezinárodní federace, která reprezentuje inkasních agentury v celé Evropě a hájí zájmy věřitelů na půdě institucí Evropské unie. Hlavními tématy kongresu budou problematika ochrany osobních údajů dlužníků, problematika inkasa pohledávek prostřednictvím osobních návštěv a prosazování změn evropské legislativy ve prospěch věřitelů. Součástí setkání bude i slavnostní večeře a koncert za účasti vládních představitelů státu a předních představitelů Hospodářské komory ČR.Řádní členové

ACZI Logo Alektum B4B Cash collectors
Creditone EOS
Fincollect Logo Finfix intrum justitia KRUK
LogiCall MBA Finance

Přidružení členové

APS Carback Debt Recovery Management
Finio a.s. Kordex Logo Rasmussen SAD Collection
Sigma Unidebt