Asociace inkasních agentur

Člen Federace evropských národních asociací inkasních agentur

Trend růstu inkasa spotřebitelských pohledávek pokračoval i v roce 2008

» Středa 10. června 2009 | Tiskové zprávy | Stáhnout v PDF

Asociace inkasních agentur České republiky provedla pravidelný dotazníkový průzkum inkasního trhu v ČR. Výsledkem průzkumu je jednoznačně potvrzení růstu inkasa v B2C (Business to Customer) segmentu co do počtu inkasních případů i do celkového vymáhaného objemu.

Z výsledků analýzy vyplývá, že segment inkasa B2C rok od roku rychle roste. V roce 2008 to bylo o více než 30% v porovnání s rokem 2007. Jen mezi společnostmi, sdruženými v Asociaci inkasních agentur České republiky (AIA), narostl objem případů v absolutní hodnotě o 1 mld. Kč. Tato skutečnost reflektuje aktuální stav české ekonomiky, prohlubující se zadlužení českých domácností a zejména nárůst platebních selhání domácností v souvislosti s krizí a propouštěním. Předběžná čísla za rok 2009 tento trend potvrzují.

V B2B segmentu firemních pohledávek byl nárůst v meziročním porovnání mírný, řádově v procentech. Začátek roku 2009 však přinesl akceleraci i v této oblasti. S ohledem na narušení peněžních toků v celé ekonomice podpořené opatrností a neochotou bank půjčovat, si ekonomické subjekty uvědomily nutnost okamžitého řešení svého portfólia pohledávek profesionálními agenturami a čím dál více se spoléhají právě na jejich služby. Asociace potvrzuje, že po prvotní „panické“ vlně rychlého inkasa se společnosti začínají vážně zajímat o celkové systémové ošetření správy a inkasa pohledávek.

Stále více je klienty AIA vyhledávána služba odkupu pohledávek. Průměrný objem odkoupených pohledávek se zvýšil v roce 2008 o 36% na 340 milionů Kč na člena Asociace. Také více než roční zkušenosti s fungováním nového insolvenčního zákona ukazují na zrychlení celého insolvenčního procesu, které je však spojené s přísnými kogentními lhůtami a může při jejich nedodržení znamenat výrazné ztráty pro věřitele. Výhodou profesionálního inkasa se tak stává i insolvenční monitoring případů předaných do péče inkasním agenturám.

Podle údajů shromážděných v rámci průzkumu je co do objemu pohledávek největší inkasní agenturou na českém trhu Transcom Worldwide Czech Republic v segmentu B2C, Coface Czech v segmentu B2B a EOS KSI Česká republika v odkupech pohledávek.

Asociace inkasních agentur byla založena v roce 2002 a od roku 2006 se stala členem FENCA (Federation of European National Collection Associations, Evropské federace národních asociací inkasních agentur). Členové Asociace inkasních agentur jsou nejvýznamnější společnosti působící v oblasti správy a inkasa pohledávek, které přijaly etický kodex, ve kterém se mimo jiné zavazují k přísnému dodržování zákonů České republiky, ochraně osobních dat a respektování osobní nedotknutelnosti dlužníků, s cílem postupovat vždy tak, aby stoupala důvěra veřejnosti v činnost inkasních agentur.

Členy Asociace inkasních agentur České republiky jsou společnosti: B4B Inkasso, Coface Czech, Creditreform, EOS KSI, Intrum Justitia, Profidebt a Transcom.Řádní členové

ACZI Logo Alektum B4B Cash collectors
Creditone EOS
Fincollect Logo Finfix intrum justitia KRUK
LogiCall MBA Finance

Přidružení členové

APS Carback Debt Recovery Management
Finio a.s. Kordex Logo Rasmussen SAD Collection
Sigma Unidebt