Asociace inkasních agentur

Člen Federace evropských národních asociací inkasních agentur

Praha byla hostitelem kongresu FENCA

» Středa 7. října 2009 | Tiskové zprávy | Stáhnout v PDF

Praha byla hostitelem kongresu FENCA, společnosti, která v Evropě sdružuje národní asociace inkasních agentur. Reportáž ČT24.

Mezi nejvýznamnější závěry setkání patří konstatování, že se ve většině zemí znatelně zhoršila platební morálka, zejména u firem. Dalším problémem je, že jsou státní instituce stále častěji v prodlení s platbami soukromému sektoru a je nutné provádět inkaso pohledávek za státem. Kongres doporučil iniciativami každé národní asociace prosazovat směrnice Evropského parlamentu a Komise, které se týkají inkasa a správy pohledávek, na půdě národních parlamentů. Asociované inkasní agentury jsou povinny dodržovat existující regulace na ochranu dat a osobních údajů všech zainteresovaných stran obchodního případu. K předání zkušeností a konzultacím je na letošní prosinec naplánováno setkání zástupců národních asociací se zástupci příslušných výborů Evropského parlamentu.

Členem představenstva FENCA, s funkcí generálního sekretáře, je také pan Ivo Klimeš, viceprezident české Asociace inkasních agentur.

Kongresu se ve dnech 24. – 27. září 2009 zúčastnilo 124 účastníků. Úvodní prezentaci, týkající se problematiky inkasa v Evropě, přednesl generální tajemník FENCA pan Marco Recchi, po ní následovala prezentace pana prof. Vittorio Colomba o ochraně dat a prezentace pana Stefana Zickgrafa o právu v rámci EU.

Pan Tim Fearon ze společnosti “Extraordinary Coaching Company” ukázal možnosti řešení konfliktů a pan Hans Ingels, hlavní správce ředitelství pro podnikání a pro průmysl Evropského výboru /Principal Administrator of Enterprise and Industry Directorate General, European Commission/, připomenul nejvýznamnější předpisy související se směrnicí upravující problematiku pozdních plateb.

V sobotu měla společnost FENCA již tradičně své výroční zasedání. Poté, co byla prezentována zpráva o činnosti za rok 2008, byla přijímána nejvýznamnější rozhodnutí této schůze; konkrétně se jednalo o rozpočet a obchodní plán na období 2009/2010, schválení rozvahy a výkazu ztrát a zisku a také volba představenstva. V prvním kole voleb se stal vítězem a novým členem představenstva FENCA kandidát z německé společnosti BDIU, pan Andreas Aumüller.

Příští zasedání FENCA se koná přesně za rok v řeckých Aténách.

Příští zasedání FENCA se koná přesně za rok v řeckých Aténách.Řádní členové

ACZI Logo Alektum B4B Cash collectors
Creditone EOS
Fincollect Logo Finfix intrum justitia KRUK
LogiCall MBA Finance

Přidružení členové

APS Carback Debt Recovery Management
Finio a.s. Kordex Logo Rasmussen SAD Collection
Sigma Unidebt