Asociace inkasních agentur

Člen Federace evropských národních asociací inkasních agentur

Asociace inkasních agentur se distancuje od praktik společnosti M.B.A Finance

» Středa 9. června 2010 | Tiskové zprávy | Stáhnout v PDF

Asociace inkasních agentur ČR (AIA), která sdružuje nejvýznamnější inkasní agentury působící na českém trhu, upozorňuje na neseriózní praktiky společnosti M.B.A. Finance s.r.o., z nichž některé byly v posledních dnech medializované v Čechách i na Slovensku.

Asociace považuje tyto praktiky na hraně zákona a za zcela mimo etický kodex Asociace. Tímto jednáním pokřivuje společnost M.B.A. Finance s.r.o.celý trh mimosoudního inkasa, protože tato jejich medializovaná činnost dlužníky silně motivuje k tomu, aby k jednání s jakýmkoliv pracovníkem pověřeným mimosoudním řešením pohledávky předem zaujali negativní postoj. Tímto dochází k poškozování pověsti solidních inkasních agentur, které se snaží nalézt řešení situace dlužníka a plně respektují jeho zákonná práva.

Jedním z hlavních cílů Asociace je očistit pověst inkasních služeb v povědomí veřejnosti a jasně odlišit kvalitní inkasní agentury od vymahačů nerespektujících zákony. V souvislosti s medializací inkasní praxe společnosti M.B.A. Finance s.r.o. říká prezident Asociace Vladimír Gazárek: „všichni členové naší Asociace jsou vázáni Etickým kodexem. Nerespektování zákonných práv dlužníků by bylo zcela nemyslitelné a příčí se profesionalitě naší práce“.

„Metody vymáhání společnosti M.B.A. Finance s.r.o jsou k zamyšlení pro všechny klienty, kteří s touto společností spolupracují, zda nejsou tímto jednáním poškozováni jejich bývalí, stávající i potencionální zákazníci a zda nedochází k poškozování jejich dobrého jména“, dodává člen Asociační rady Zbyněk Kadidlo.

Asociace inkasních agentur byla založena v roce 2002 a od roku 2006 se stala členem FENCA (Federation of European National Collection Associations, Evropské federace národních asociací inkasních agentur). Členové Asociace inkasních agentur jsou nejvýznamnější společnosti působící v oblasti správy a inkasa pohledávek, které přijaly etický kodex, ve kterém se mimo jiné zavazují k přísnému dodržování zákonů České republiky, ochraně osobních dat a respektování osobní nedotknutelnosti dlužníků, s cílem postupovat vždy tak, aby stoupala důvěra veřejnosti v činnost inkasních agentur.Řádní členové

ACZI Logo Alektum B4B Cash collectors
Creditone EOS
Fincollect Logo Finfix intrum justitia KRUK
LogiCall MBA Finance

Přidružení členové

APS Carback Debt Recovery Management
Finio a.s. Kordex Logo Rasmussen SAD Collection
Sigma Unidebt