Asociace inkasních agentur

Člen Federace evropských národních asociací inkasních agentur

Asociace inkasních agentur ČR rozšiřuje svojí činnost i základnu

» Úterý 29. června 2010 | Tiskové zprávy | Stáhnout v PDF

23.6.2010 proběhla vlaná hromada Asociace inkasních agentur ČR (AIA), která sdružuje nejvýznamnější inkasní agentury působící na českém trhu. AIA přijala tři nové členy, změnila stanovy, zvolila své orgány a položila základy pro své nové aktivity.

Klíčovou změnou stanov AIA se stalo rozšíření forem členství. Řádné členství je určené stabilním inkasním agenturám prokazatelně splňujícím nejpřísnější nároky na transparentnost své činnosti a dodržování vysokých etických standardů ve vztahu k dlužníkům. Přidruženými členy mohou být buď inkasní agentury usilující o řádné členství nebo firmy, jejichž činnost nějakým způsobem souvisí s inkasem pohledávek a ztotožňují se s cíli AIA. Třetí formou členství je individuální, určené fyzickým osobám podporujícím činnost AIA.

Novými řádnými členy AIA se staly inkasní agentury AGENTURA ČESKÁ INKASNÍ, S.R.O. a CASH COLLECTORS CZ A.S. Prvním přidruženým členem AIA se stala inkasní agentura GGN INKASO CZ, A.S. Ve funkci prezidenta AIA byl na další volební období potvrzen Vladimír Gazárek. Novým viceprezidentem se stal Radek Laštovička a členy asociační rady Cyril Mores, Vladimír Vachel a Zbyněk Kadidlo.

V rámci rozšíření svých aktivit se AIA hodlá zaměřit na posílení své role arbitra ve sporech dlužníků s členskými i nečlenskými inkasními agenturami. Za tímto účelem ustavila funkci etického komisaře AIA, který se má stát především kontaktním místem pro dlužníky, kteří se cítí poškozeni postupem inkasních agentur. Jako etického komisaře AIA zvolila valná hromada Iva Klimeše.

Mezi další priority AIA bude patřit profesionalizace její činnosti. Ještě v tomto roce chce AIA jako svého prvního zaměstnance přijmout tajemníka, který administrativně a organizačně zastřeší její činnost. Novou aktivitou AIA se stane pořádání odborných školení pro inkasní specialisty nejen z členských inkasních agentur.

Asociace inkasních agentur ČR byla založena v roce 2002 a od roku 2006 se stala členem FENCA (Federation of European National Collection Associations, Evropské federace národních asociací inkasních agentur). Členové Asociace inkasních agentur jsou nejvýznamnější společnosti působící v oblasti správy a inkasa pohledávek, které přijaly etický kodex, ve kterém se mimo jiné zavazují k přísnému dodržování zákonů České republiky, ochraně osobních dat a respektování osobní nedotknutelnosti dlužníků, s cílem postupovat vždy tak, aby stoupala důvěra veřejnosti v činnost inkasních agentur.Řádní členové

ACZI Logo Alektum B4B Cash collectors
Creditone EOS
Fincollect Logo Finfix intrum justitia KRUK
LogiCall MBA Finance

Přidružení členové

APS Carback Debt Recovery Management
Finio a.s. Kordex Logo Rasmussen SAD Collection
Sigma Unidebt