Asociace inkasních agentur

Člen Federace evropských národních asociací inkasních agentur

Asociace inkasních agentur odsuzuje nekalé praktiky společnosti DEREDES

» Úterý 27. července 2010 | Tiskové zprávy | Stáhnout v PDF

Asociace inkasních agentur ČR (AIA), která sdružuje nejvýznamnější inkasní agentury působící na českém trhu, odsuzuje neseriózní praktiky společností DEREDES s.r.o., která používá pro regionální inspektory název „inkasní exekutor“.

„Tento název je velmi zavádějící a dochází k dezinformaci dlužníků, kteří mohou nabýt dojmu, že jednají s exekutorem. Zároveň tímto dochází k poškozování pověsti solidních inkasních agentur, které dodržují Etický kodex a nezneužívají slova exekuce a plně respektují zákonná práva spotřebitelů.“, dodává člen Asociační rady Zbyněk Kadidlo.

Inkasní agentury sdružené v Asociaci inkasních agentur se snaží svým působením zprostředkovat věřitelům dlužnické úhrady zejména formou mimosoudního inkasa pohledávek. Tímto plní důležitou společenskou funkci a ve svém důsledku snižují náklady dlužníka spojené s jeho opožděnou úhradou závazků, a to zejména tím, že předcházejí soudní a exekuční způsob vymáhání. Navozování dojmu exekuce při vykonávání obvyklé inkasní činnosti je proto velmi nevhodné a zavádějící.

„Jedním z hlavních cílů Asociace je očistit pověst inkasních služeb v povědomí veřejnosti a jasně odlišit kvalitní inkasní agentury od vymahačů nerespektujících zákony. Všichni členové naší Asociace jsou vázáni Etickým kodexem. Nerespektování zákonných práv dlužníků by bylo zcela nemyslitelné a příčí se profesionalitě naší práce“ říká prezident Asociace Vladimír Gazárek.

Asociace inkasních agentur byla založena v roce 2002 a od roku 2006 se stala členem FENCA (Federation of European National Collection Associations, Evropské federace národních asociací inkasních agentur). Členové Asociace inkasních agentur jsou nejvýznamnější společnosti působící v oblasti správy a inkasa pohledávek, které přijaly etický kodex, ve kterém se mimo jiné zavazují k přísnému dodržování zákonů České republiky, ochraně osobních dat a respektování osobní nedotknutelnosti dlužníků, s cílem postupovat vždy tak, aby stoupala důvěra veřejnosti v činnost inkasních agentur.Řádní členové

ACZI Logo Alektum B4B Cash collectors
Creditone EOS
Fincollect Logo Finfix intrum justitia KRUK
LogiCall MBA Finance

Přidružení členové

APS Carback Debt Recovery Management
Finio a.s. Kordex Logo Rasmussen SAD Collection
Sigma Unidebt