Asociace inkasních agentur

Člen Federace evropských národních asociací inkasních agentur

Asociace inkasních agentur (AIA) má novou výkonnou asistentku

» Pondělí 13. září 2010 | Tiskové zprávy | Stáhnout v PDF

Praha, 13.9.2010 – Asociační rada AIA na základě výběrového řízení vybrala vhodného kandidáta na pozici – výkonný/á asistent/ka asociace. Novou výkonnou asistentkou Asociace inkasních agentur se od 1. 9. 2010 stala Ing. Ivana Šárová.

Asociace inkasních agentur v posledních dvou letech výrazně zvýšila svou činnost a má ambice aktivně ovlivňovat inkasní trh v ČR, vyjadřovat se k jeho etickým problémům, zabývat se legislativními otázkami a řešit problematiku vzdělávání ať už inkasních odborníků či laické veřejnosti.

Z narůstající aktivity a rozšiřující se členské základny AIA vyplynula potřeba vytvořit adekvátní zázemí a zajistit řízení interních záležitostí a organizaci asociačních aktivit. Tyto úkoly by měla řešit nová výkonná asistentka – Ing. Ivana Šárová. „Myslím, že Asociace inkasních agentur má i přes 8 let své existence stále mnoho zásadních úkolů před sebou, začínají se zcela novými aktivitami a mají velmi zajímavé ambice, a to je to, co mne zajímá. Kromě toho že se jako výkonná asistentka samozřejmě chystám vytvořit asociaci zázemí, tak se také mohu aktivně podílet na tvorbě nových aktivit asociace, ať už jsou to plánované semináře o inkasu pro odborníky či snaha o jakousi „osvětu“ o inkasu mezi laiky. Dále bych chtěla přispět ke zvýšení povědomí o AIA a pomoci navázat nové kontakty a spolupráci s organizacemi z oblasti financí a práva,“ dodala Ivana Šárová.Řádní členové

ACZI Logo Alektum B4B Cash collectors
Creditone EOS
Fincollect Logo Finfix intrum justitia KRUK
LogiCall MBA Finance

Přidružení členové

APS Carback Debt Recovery Management
Finio a.s. Kordex Logo Rasmussen SAD Collection
Sigma Unidebt