Asociace inkasních agentur

Člen Federace evropských národních asociací inkasních agentur

Paradox krize – pohledávek je více, ale inkasní trh stagnuje i v Evropě

» Čtvrtek 30. září 2010 | Tiskové zprávy | Stáhnout v PDF

Praha, 30. 9. 2010 – Ve dnech 23. až 26. září se konal v Aténách kongres Evropské federace národních asociací inkasních agentur (FENCA). Rekordní účast evropských odborníků na inkaso a správu pohledávek přinesla zajímavá zjištění. Například, že byl v Evropě za rok 2009 zaznamenán nárůst počtu pohledávek po splatnosti, což ovšem paradoxně nevedlo k navýšení obratů inkasních agentur, jež naopak hlásí spíše propad.

Kongresu FENCA v Athénách se zúčastnilo téměř 200 zástupců sdružení a asociací reprezentující inkasní agentury a partnerské organizace z více než 20 zemí Evropy, USA, Asie a Afriky. Mezi 17 členskými zeměmi měla své místo i čtyřčlenná delegace zástupců České republiky z Asociace inkasních agentur (AIA). Rekordní účast na kongresu potvrzuje rostoucí zájem o společné řešení otázek inkasního trhu v rámci Evropy.

Hlavním tématem kongresu byla evropská legislativa, zejména z pohledu právní úpravy nároku věřitelů na úhradu nákladů vymáhání a problematika ochrany osobních údajů v kontextu transferu dat přes hranice a využití těchto dat. Rovněž byla diskutována témata jako například specifika inkasa pohledávek v Řecku v souvislosti se současnou krizí státních financí a vliv této krize na dlužníky a inkasní agentury, byly řešeny i otázky image inkasního byznysu apod.

Účastníci kongresu shodně potvrdili, že nárůst počtu pohledávek byl zaznamenán zejména v oblasti B2C, zároveň ovšem klesá vymahatelnost těchto pohledávek. Dalo by se očekávat, že s růstem počtu pohledávek vzroste inkasním agenturám výnosnost, ale v evropských zemích tomu tak není. Příčiny vidí odborníci v nárůstu konkurence, ve zpřísnění inkasních pravidel, v horší vymahatelnosti pohledávek a v některých zemích je další příčinou i neregulovaný inkasní trh.

Inkasní agentury v České republice pocítily všechny zmiňované evropské trendy. Zároveň lze říci, že Česká republika je v inkasních službách a správě pohledávek srovnatelná s ostatními evropskými zeměmi, zejména co se týče používaných metod a způsobů vymáhání.Řádní členové

ACZI Logo Alektum B4B Cash collectors
Creditone EOS
Fincollect Logo Finfix intrum justitia KRUK
LogiCall MBA Finance

Přidružení členové

APS Carback Debt Recovery Management
Finio a.s. Kordex Logo Rasmussen SAD Collection
Sigma Unidebt