Asociace inkasních agentur

Člen Federace evropských národních asociací inkasních agentur

Zákonná a etická pravidla komunikace s dlužníky

» Pondělí 4. října 2010 | Akce a semináře | Stáhnout v PDF

Asociace inkasních agentur pořádá seminář Zákonná a etická pravidla komunikace s dlužníky.

Termín: čtvrtek 14.října 2010, 9.00 – 13.00 hodin

Místo: Praha 2, I. P. Pavlova 5 (v budově Oberbank)

Určeno pro: pracovníky inkasních agentur, kteří jsou v přímém styku s dlužníky nebo vedou a metodicky řídí inkasisty s přímým stykem s dlužníky. Seminář bude zaměřen na seznámení účastníků s přípustnými a nepřípustnými způsoby jednání s dlužníky z pohledu jak zákona tak etických standardů inkasa pohledávek včetně kontextu vývoje těchto pravidel v rámci EU.

Přednášející

Ing. Radek Laštovička, P. h. D. – vicepresident AIA, jednatel a ředitel Coface Czech (působil v Kanceláři prezidenta republiky a od roku 1995 v private equity, v letech 2003 – 2006 byl obchodním ředitelem Finanční skupiny Fio).

Ing. Cyril Mores – člen asociační rady AIA, jednatel a ředitel Creditreform (na inkasnímu trhu působí již od roku 1994, absolvoval stáže v německém Coburgu, Bambergu a Neussu).

Mgr. Josef Prokeš – ředitel odboru legislativy a zahraničních vztahů, Úřad pro ochranu osobních údajů (věnuje se právním aspektům práce s informacemi, IT a ochraně údajů, v letech 2002-2003 byl ředitelem právního a legislativního odboru Českého telekomunikačního úřadu, od r. 2004 působí ve ÚOOU).

Program

9.00 – 10.30 Etika inkasa pohledávek

  • Regulace a samoregulace inkasních služeb v Evropě a ČR (tedy poslání a působnost FENCA a AIA, včetně aktuálních témat, kterými se zabývají).
  • Etický kodex AIA a jeho návaznost na zahraniční kodexy.
  • Rozpracovávání Etického kodexu AIA do konkrétních případů.
  • Diskuse nad konkrétními případy inkasa pohledávek.

11.00 – 12.30 Respektování pravidel ochrany osobních údajů při komunikaci inkasistů s dlužníky

  • Pravidla ochrany osobních údajů v soukromoprávních vztahích a ve finanční sféře.
  • Podmínky zpřístupňování, předávání a zveřejňování údajů.
  • Zpracování dat a ochrana soukromí v elektronických agendách.
  • Vztah zákona o ochraně osobních údajů a zvláštních předpisů.

12.30 – 13.00 Diskuze

Cena

Cena pro členy AIA: 2 osoby zdarma a každá další 1.490 Kč

Cena pro nečleny: 1490 Kč za osobu

Více informací a objednávka v přiloženém PDF souboru.Řádní členové

ACZI Logo Alektum B4B Cash collectors
Creditone EOS
Fincollect Logo Finfix intrum justitia KRUK
LogiCall MBA Finance

Přidružení členové

APS Carback Debt Recovery Management
Finio a.s. Kordex Logo Rasmussen SAD Collection
Sigma Unidebt