Asociace inkasních agentur

Člen Federace evropských národních asociací inkasních agentur

Komunikace inkasisty z dlužníkem

» Čtvrtek 3. února 2011 | Akce a semináře | Stáhnout v PDF

Termín: úterý 19. dubna 2011, 9:00 – 13:00 hodin

Místo: Praha 2, I. P. Pavlova 5 (v budově Oberbank)

Určeno pro: pracovníky inkasních agentur, zaměstnance ostatních firem, kteří se zabývají inkasem a komunikují se zákazníky

Přednáší PhDr. Zdenko Matula – má více než 25 leté zkušenosti z oblasti praktické aplikace skupinově dynamických přístupů v různých oblastech společenské praxe. Zaměřuje se zejména na optimalizaci mezilidské komunikace, týmovou práci a efektivní vedení a motivování lidí. Vedl a působil v rozsáhlých tréninkových a poradenských projektech ve společnostech jako např. Česká spořitelna a. s. , Komerční banka a. s. , Telefonica O2 Czech Rep. a. s. , ČEZ a.s. , Nextra CZ s.r.o., AVX s.r.o., AstraZeneca s.r.o. a mnoha dalších. Je držitelem certifikátu pro skupinovou psychoterapeutickou práci Výzkumného ústavu dětské psychologie a patopsychologie v Bratislavě, certifikátu na klienta orientovaného skupinového poradenství a psychoterapie The Person-Centered Approach Institute International, USA, a certifikátu absolventa kurzů manažerských dovedností na Civil Service College ve Velké Británii.

Program:

  • Reflexe rozhovorů s dlužníky (účastníci v menších skupinách zpracují metaforu na téma: „Jak se cítíme v rozhovorech s dlužníky“, identifikace příčin případného negativního prožívání, reflexe procesu: jak postupujeme při rozhovorech s dlužníky).Na základě výstupů z těchto reflexivních aktivit bude operativně upraveno obsahové zaměření tak, aby to co nejlépe odpovídalo potřebám dané skupiny.
  • Obecné aspekty vztahové složky komunikace (jak komunikovat s různými tipy partnerů tak, abychom nenarušili vztah – krátký interaktivní výklad, praktický nácvik prostřednictvím hraní rolí).
  • Základní charakteristiky asertivního chování (krátký interaktivní výklad k různým druhům chování – agresivní chování, pasivní chování, manipulativní chování, asertivní chování, příklady z praxe, diskuse).
  • Asertivní uplatňování oprávněného požadavku (postup, praktický nácvik asertivního uplatňování oprávněného požadavku, jak čelit manipulacím, praktický nácvik).
  • Závěrečné shrnutí

Cena: Řádný člen AIA – 2 osoby zdarma, Přidružený člen AIA – 1 osoba zdarma

Základní cena : Praha – 1 250 Kč za osobu, nejsme plátci DPH, v ceně je zahrnuto občerstvení, studijní materiál, platba předem dle zálohové faktury na účet asociace č. 35-7576740257/0100.

Vyplněnou objednávku zašlete mailem na ivana.sarova@aiacz.cz. Uzávěrka přihlášek na seminář je 11. dubna 2011. Pro pozdější přihlášky kontaktujte telefonicky Ivanu Šárovou – 739 446 982

Více informací a přihlášku na seminář naleznete v přiloženém pdf souboru.Řádní členové

ACZI Logo Alektum B4B Cash collectors
Creditone EOS
Fincollect Logo Finfix intrum justitia KRUK
LogiCall MBA Finance

Přidružení členové

APS Carback Debt Recovery Management
Finio a.s. Kordex Logo Rasmussen SAD Collection
Sigma Unidebt