Asociace inkasních agentur

Člen Federace evropských národních asociací inkasních agentur

Legislativní komise AIA „Nemáme oporu v zákoně!“

Aktualizováno: 27.4.2011

Praha, 26. dubna 2011 – ve čtvrtek 21. dubna 2011 zasedala rada Asociace inkasních agentur (AIA) a jedním z podstatných bodů programu byly výstupy z Legislativní komise AIA.

Legislativní komise AIA se opakovaně zabývá problematikou legislativní úpravy činnosti inkasních agentur v České republice. Aktuální stav, respektive absenci zákonné úpravy podnikání v oblasti inkasa pohledávek, komise porovnává zejména se situací v Německu či Rakousku. V těchto zemích je činnost inkasních agentur řešena zákonem. Tyto zahraniční úpravy znají povinnou registraci inkasních agentur, požadavky na zvláštní odbornou způsobilost, jakož i (Pokračování textu…)Řádní členové

ACZI Logo Alektum B4B Cash collectors
Creditone EOS
Fincollect Logo Finfix intrum justitia KRUK
LogiCall MBA Finance

Přidružení členové

APS Carback Debt Recovery Management
Finio a.s. Kordex Logo Rasmussen SAD Collection
Sigma Unidebt