Asociace inkasních agentur

Člen Federace evropských národních asociací inkasních agentur

AIA přijala 4 nové členy

» Čtvrtek 9. června 2011 | Tiskové zprávy

Praha, 9. června 2011 – ve středu 8. června 2011 zasedala valná hromada Asociace inkasních agentur (AIA) a přijala dva nové řádné členy, jednoho člena přiduženého a dále historicky prvního individuálního člena AIA – tedy členem Asociace se poprvé stala soukromá osoba.

Novými řádnými členy Asociace inkasních agentur se staly dvě ryze české společnosti LogiCall Česká republika, s. r. o. a Český inkasní servis, spol. s r. o. Jako přidružený člen AIA byla přijata společnost ALEKTUM INKASSO s. r. o. Historicky prvním individuálním členem Asociace se stal pan Ing. Radek Laštovička, Ph.D. – Manager Financial Services Advisory ze společnosti Ernst & Young. Nyní má tedy AIA již 16 členů a členskou základnu bude rozšiřovat i nadále.

Dalším významným bodem jednání valné hromady AIA byl plánovaný průzkum inkasního trhu. V současné době neexistují žádná kvalifikovaná souhrnná čísla mapující inkasní trh či trh pohledávek v České republice. AIA prováděla vlastní průzkum a disponuje výsledky pouze z dat od svých členů. Na valné hromadě AIA byl schválen návrh na zpracování průzkumu inkasního trhu v ČR třetím nezávislým subjektem s garancí ochrany poskytnutých dat, průzkum bude prováděn za rok 2010.

Valná hromada jednomyslně odsouhlasila uložení povinnosti poskytnou údaje v tomto průzkumu pro všechny členy AIA. Tento návrh reflektuje povinnost AIA poskytovat údaje o českém trhu Federaci evropských národních asociací inkasních agentur (FENCA) jíž je AIA členem.

Členové AIA diskutovali problematiku účtování a daní při inkasu a odkupu pohledávek, shodli se, že na mnoho otázek nedokáží nalézt jednotnou odpověď. Za tímto účelem tedy AIA pořádá work shop s názvem Účetní a daňové postupy při inkasu a odkupu pohledávek, jehož se zúčastní daňoví poradci, hlavní účetní, jednatelé či finanční manageři jak členských tak i nečlenský firem AIA. Toto setkání by mělo přinést kvalifikovanou diskuzi podpořenou zkušenostmi z praxe.

Příští rok oslaví AIA 10 let své existence a zasedání valné hromady odstartovalo přípravy na tento pro AIA „kulatý rok“. Prezident AIA pan Vladimír Gazárek vyslovil přání: „Dvě společnosti zakládaly AIA v roce 2002, tak by bylo pěkné kdybychom po deseti letech existence v roce 2012 měli přinejmenším jednu dvojku na začátku v počtu členů! Dvacet by byl pěkný počet.“ dodal s úsměvem.Řádní členové

ACZI Logo Alektum B4B Cash collectors
Creditone EOS
Fincollect Logo Finfix intrum justitia KRUK
LogiCall MBA Finance

Přidružení členové

APS Carback Debt Recovery Management
Finio a.s. Kordex Logo Rasmussen SAD Collection
Sigma Unidebt