Asociace inkasních agentur

Člen Federace evropských národních asociací inkasních agentur

AIA si stěžují dlužníci i věřitelé

» Pátek 8. července 2011 | Tiskové zprávy

Praha, 6. července 2011 – Asociace inkasních agentur (AIA) zaznamenala v poslední době nárůst počtu stížností na chování a postupy inkasních agentur, zejména těch mimo AIA. Své stížnosti a podněty zasílají nejen dlužníci, ale také věřitelé, tedy klienti, kteří inkaso pohledávek svěřili inkasní společnosti bez prověření jejího renomé.

Chtěl bych upozornit, že výrazný nárůst počtu stížností jsme zaznamenali po zveřejnění komentované verze Etického kodexu, což se událo v březnu tohoto roku. To, že se na AIA nyní lidé obrací ve větší míře neznamená, že by na českém inkasním trhu došlo k významným změnám nebo, že by inkasní agentury nějak změnily své způsoby práce či vyvíjely výraznější tlak na dlužníky. AIA vnímá nárůst počtu stížností jako jasný signál rostoucího povědomí o AIA, a také rostoucí důvěry v naší Asociaci“, říká Vladimír Gazárek, prezident AIA.

Ve valné většině případů si stěžují zejména dlužníci. Nelíbí se jim způsoby práce inkasní společnosti, často upozorňují na nepřiměřený nátlak, porušování Zákona na ochranu osobních údajů sdělováním faktu, že je dlužníkem, třetí osobě. Velmi často jde o problémy spojené se zasíláním upomínek, kdy inkasní agentury různým způsobem označují obálky (například červeným pruhem, nápisem „Exekuce“ apod.) či na obálce sdělují, že adresát je dlužníkem popř. rovnou uvádí výši dluhu. Z pohledu Etického kodexu AIA je například nepřípustné, aby se inkasní agentura vydávala za exekutory, advokáty, konkurzní správce, notáře nebo takový dojem vyvolávala. Dále je nepřípustné pokud je dlužník fyzickou osobou, zveřejňovat údaje o dlužníkovi či poskytovat jakékoliv další detaily týkající se dluhu třetím osobám, vylepovat či jinak oznamovat fakt, že dotyčná osoba je dlužníkem.

Často dlužníci žádají pouze o radu, nevědí, co si k nim může inkasní agentura dovolit, jaké jsou obvyklé náklady za vymáhání, které jim agentury účtují. „ Předtím než danou stížnost posoudíme, požádáme vždy danou inkasní agenturu o vyjádření ke stížnosti, samozřejmě pokud stěžovatel nesouhlasí, nepředáváme o něm konkrétní údaje. Setkáváme se i s případy, kdy se nejedná o pochybení inkasní agentury. Je třeba počítat s poměrně velkou kreativitou notorických dlužníků, kteří se v problematice velmi dobře vyznají a stále hledají další cesty a kličky, jak co nejvíce oddálit placení svých dluhů“, říká Ivana Šárová, výkonná asistentka AIA.

Přišla nám i stížnost věřitele, kdy společnost předala pohledávky do správy neseriózní inkasní agentuře, podepsala nevýhodnou smlouvu, ze které se lze vyvázat jen s velmi vysokými penalizačními poplatky. Zaznamenali jsme stížnosti na společnosti jejichž webové stránky jsou nefunkční, telefony nikdo nezvedá a v sídle společnosti se nikdo nenachází a při inkasu pohledávek v mnoha bodech porušují nejen etický kodex AIA, ale i zákony ČR. Proto je důležité, aby věřitelé pečlivě vybírali inkasní agenturu. Její správnou volbou mohou minimalizovat reputační riziko a domoci se svých peněz bez ohrožení svojí pověsti.

Asociace může samozřejmě velmi účinně pracovat na zjištění oprávněnosti stížnosti a případné nápravě u svých členů. Teší nás fakt, že i mnohé inkasní společnosti, které ještě nejsou členy Asociace respektují doporučení AIA a snaží se podnikat v souladu s našim Etickým kodexem.Řádní členové

ACZI Logo Alektum B4B Cash collectors
Creditone EOS
Fincollect Logo Finfix intrum justitia KRUK
LogiCall MBA Finance

Přidružení členové

APS Carback Debt Recovery Management
Finio a.s. Kordex Logo Rasmussen SAD Collection
Sigma Unidebt