Asociace inkasních agentur

Člen Federace evropských národních asociací inkasních agentur

Věřitelé si neumí správně vybrat partnera pro inkaso pohledávek

» Pondělí 10. října 2011 | Tiskové zprávy

Praha, 10. října 2011 – Asociace inkasních agentur (AIA) vypracovala doporučení jak si vybrat vhodnou externí inkasní agenturu. „Tato doporučení vznikla shromážděním podnětů od členů AIA s cílem upozornit na převažující nevyhovující praxi při výběru externích inkasních agentur, kdy se řada věřitelů z neznalosti poškozuje. Cílem je upozornit věřitele na úskalí při výběru externí inkasní agentury a nabídnout jim návod, jak sladit své skutečné potřeby s nastavením výběrových kritérií,“ uvádí Radek Laštovička viceprezident AIA.

Dle posledního průzkumu AIA ve spolupráci s Ernst & Young stále roste počet dluhů i dlužníků a to výrazněji u fyzických osob a zároveň je stále obtížnější získat peníze věřitelů zpět. Firmy nyní řeší své pohledávky po splatnosti mnohem dříve, zabývají se i nízkými částkami a obracejí se na inkasní agentury ve větší míře. Na českém inkasním trhu působí více než 250 subjektů se zaměřením na inkaso a vymáhání pohledávek a k tomu je třeba ještě připočíst advokátní kanceláře, bezpečnostní a detektivní kanceláře apod., které tuto činnost také nabízí. „Situace na českém inkasním trhu je značně nepřehledná a napomáhá tomu také chybějící legislativa, která by tento obor alespoň minimálně upravovala a věřitelé často při výběru vhodného inkasního partnera tápou…“ dodává Vladimír Gazárek, prezident AIA.

Při výběru vhodné inkasní agentury existuje vícero úskalí. Nejčastější chybou věřitelů je vybírat partnera pro inkaso pouze podle výše provize, kterou za svou práci požaduje. Vybere-li si věřitel inkasní agenturu pouze na základě toho, že požaduje nejnižší provizi, může v konečném důsledku získat zpět mnohem méně svých peněz, než kdyby si vybral firmu s vyšší provizí. Agentura, která inkasuje příliš nízké provize, nemá dostatek prostředků na intenzivní upomínání a kontaktování dlužníka a nemůže být v inkasu tak úspěšná jako společnosti, které s dlužníky opravdu cíleně pracují. Podstatné tedy je, kolik peněz se věřiteli vrátí a ne jak velké provize si agentura účtuje.

Ovšem ani velmi vysoká úspěšnost inkasní agentury nemusí nutně znamenat, že je to vhodný partner. Posuzovat inkasní agenturu pouze podle úspěšnosti bez zohlednění dalších faktů může být poměrně riskantní a krátkozraké. Přílišný tlak věřitele na maximální návratnost nebo zoufalá snaha o udržení se na trhu či získání nových klientů může přimět některé inkasní agentury k využití neetických praktik, jako nepřiměřený nátlak, vyhrožování, zastrašovaní, matení dlužníků či dokonce porušování zákona na ochranu osobních údajů apod., Je pravděpodobné, že se taková agentura může z krátkodobého hlediska jevit jako úspěšná, ale zároveň znamená vysoké reputační riziko pro věřitele, které může vést od negativní medializace, poškození dobrého jména až ke ztrátě vlastních klientů. Je tedy třeba si inkasní společnost prověřit, požadovat reference, požadovat maximální transparentnost procesů a ohlížet se také na to, zda dodržují zákony ČR a etický kodex AIA. Solidní inkasní agentura by neměla mít problém s doložením všech úkonů, které při vymáhání konkrétní pohledávky učinila. U větších balíků pohledávek je třeba řešit i IT problematiku, kompatibilitu při předávání dat apod. zde se můžou opět skrývat dodatečné náklady, které by inkaso mohly zbytečně prodražit.

Asociace inkasních agentur vypracovala jasný návod pro věřitele jak při výběru inkasního partnera postupovat, jaká úskalí je třeba zohlednit a na co si dát při výběru inkasní agentury pozor. Celý materiál je k dispozici na webových stránkách Asociace inkasních agentur http://www.aiacz.cz/casto-kladene-dotazy/pro-veritele/Řádní členové

ACZI Logo Alektum B4B Cash collectors
Creditone EOS
Fincollect Logo Finfix intrum justitia KRUK
LogiCall MBA Finance

Přidružení členové

APS Carback Debt Recovery Management
Finio a.s. Kordex Logo Rasmussen SAD Collection
Sigma Unidebt