Asociace inkasních agentur

Člen Federace evropských národních asociací inkasních agentur

AIA podporuje zachování exekutorských zápisů

» Pátek 11. listopadu 2011 | Tiskové zprávy

Praha, 11. listopadu 2011 – Asociace inkasních agentur (AIA) sleduje současnou snahu vlády o regulaci činnosti soukromých soudních exekutorů, a to zejména návrh na zrušení tzv. exekutorských zápisů. Členské společnosti AIA považují zrušení exekutorských zápisů za nešťastný krok, který podle AIA přinese zhoršení vymožitelnosti práva věřitelů, jde proti snaze o snížení zátěže soudů a dlužníci přijdou o jeden z posledních záchranných kruhů.

Obáváme se, že pokud budou exekutorské zápisy zrušeny přinese to snížení vymahatelnosti práva pro věřitele a zároveň významné zvýšení nákladů na vymáhaní a tak i celkového dluhu. Negativní dopady ponese jak dlužník, tak věřitel. Tyto zápisy byly svěřeny exekutorům před deseti lety z důvodu nedostupnosti notářských služeb a tento stav dle AIA stále trvá. Exekutoři jsou velmi úzce profilovaní specialisté se zaměřením na dlužníky, notáři s ohledem na jejich široký záběr nemohou být v tomhle ohledu nikdy tak výkonní a pružní. Další neopomenutelnou výhodou vykonatelných zápisů ze strany exekutorů je jejich mobilita a ochota cestovat na dohodnuté místo s dlužníkem, kdežto notáři takto flexibilní zdaleka nejsou.

Prezident AIA pan Vladimír Gazárek komentuje situaci slovy: „ V naší praxi se exekutorské zápisy jednoznačně osvědčily. Pracujeme s nimi již téměř deset let a považujeme je za důležitý institut vymahatelnosti práva věřitelů, urychlují inkaso a dlužníky šetří od zbytečných a vysokých nákladů na soudní řešení. Považuji za nešťastné rušit něco co se v minulosti a v praxi osvědčilo, a je v zahraničí se široce využíváno (př. Francie, Belgie) a dobře funguje.“

Zde citace názorů jednotlivých členů AIA :

Vladimír Vachel, jednatel společnosti EOS KSI Česká republika, s.r.o.: „Z důvodu negativních dopadů na dlužníky i věřitele vnímám snahu o zrušení exekutorských zápisů jako nešťastnou až společensky nezodpovědnou.“

Ladislav Procházka, jednatel DC GROUP, spol. s r. o.: „Aniž bychom chtěli snižovat význam notářů, musíme ze svých praktických zkušeností říci, že se exekutorské úřady vyznačují větší flexibilitou a jsou rovněž patřičně kapacitně vybaveny na sepisování vykonatelných zápisů. Připravované opatření zrušení exekutorských zápisů zcela jistě do budoucna poškodí jak věřitele, tak dlužníky.“

Roman Kouba, Financial Manager Profidebt, s. r. o. : „Přijde nám zcela neefektivní rušit exekutorské zápisy, které se v praxi osvědčily a mimo jiné jsou využívány i v řadě vyspělých evropských zemí. Rušení exekutorských zápisů na základě absence statistického výstupu o jejich zneužívání považujeme za zcela nešťastné a nelogické.“

David Faltys, výkonný ředitel, ALEKTUM INKASSO s. r. o. : „Snahy o případné zrušení institutu exekutorských zápisů vnímáme jako krajně nešťastné a populistické gesto. Exekutorské zápisy se v právní praxi osvědčily, jako standardní zajišťovací nástroje, které na jedné straně zvyšují ochranu věřitelů a na straně druhé usnadňují dlužníkům přístup k úvěrovým zdrojům. Případné zneužívání institutu EZ mají řešit orgány činné v trestním řízení. Eliminace EZ z českého právního řádu by z pohledu rozvoje ekonomického i právního prostředí představovala jednoznačně krok zpět.“

Ivan Wolf, generální ředitel GGN inkaso CZ, a. s. : „Hlavními přednostmi exekutorského zápisu jsou především časová a finanční úspora. Exekutorský zápis je možné podepsat během jediného dne, naproti tomu nalézací řízení může probíhat i roky. Další výhodou jsou finanční náklady, které v případě exekutorského zápisu jsou nižší než náklady za právní zastoupení a náklady nalézacího řízení. V důsledku nesplnění závazku sepsaného v exekutorském zápisu, může být bez dalšího proveden výkon rozhodnutí či exekuce, což poskytuje věřiteli vyšší záruku pro splnění dluhu. Exekutorské zápisy se z těchto důvodů osvědčily jak věřitelům tak současně i dlužníkům, proto spatřuji jejich zrušení jako výrazný krok zpět.“

AIA vyjadřuje jednoznačnou podporu Exekutorské komoře v jejích snahách o zachování exekutorských zápisů.Řádní členové

ACZI Logo Alektum B4B Cash collectors
Creditone EOS
Fincollect Logo Finfix intrum justitia KRUK
LogiCall MBA Finance

Přidružení členové

APS Carback Debt Recovery Management
Finio a.s. Kordex Logo Rasmussen SAD Collection
Sigma Unidebt