Asociace inkasních agentur

Člen Federace evropských národních asociací inkasních agentur

Lidovky: Kdo se vyhýbá vymáhání, dočká se exekutora

» Pátek 11. listopadu 2011 | Napsali o nás

České firmy nečekají a dluhy vymáhají hned. „Firmy začaly své pohledávky aktivněji řešit. Je to důsledek finanční recese,“ vysvětluje člen rady Asociace inkasních agentur Zbyněk Kadidlo.

LN Stále víc firem předává pohledávky inkasním agenturám. Za jakou částku inkasní společnosti tyto pohledávky obvykle nakupují nebo spravují?
Cena za nákup či správu se liší dle stáří, výše, objemu a vymahatelnosti pohledávek. Vyskytly se již transakce za cenu pod jedno procento z nominální hodnoty dluhu, stejně jako transakce blížící se stu procent nominální hodnoty při vysoké pravděpodobnosti vymožení dluhu a jeho příslušenství.

LN Dříve měly firmy pohledávku třeba i půl roku, nebo menší částky ani nevymáhaly. Teď ale dávají pohledávky agenturám velmi brzy po době splatnosti. Proč to tak je?
Je to důsledkem jednak finanční recese, kdy došlo k nárůstu pohledávek a firmy začaly tuto oblast aktivněji řešit, a též konkurence na trhu. Díky ní inkasní agentury své služby musí neustále zefektivňovat. Vliv má samozřejmě i fakt, že dlužník většinou dluží více subjektům a ti věřitelé, kteří reagují rychleji, mají větší šanci své pohledávky uspokojit,

LN Jak často a jakým způsobem dlužníky inkasní agentury upomínají?
Agentury si nastavují individuálně pro každý typ pohledávky specifický inkasní proces, který se v čase průběžně mění podle toho, jak dlužník komunikuje a řeší svůj závazek. Dlužník je upomínán několika upomínkami a na každou z nich navazuje telefonické inkaso. V případě, že dojde k nějaké domluvě, nastaví se kontrola plnění této dohody a v případě jejího nedodržení je dlužník obratem kontaktován. V rámci komunikace s dlužníkem mohou být po souhlasu s věřiteli využívány i SMS zprávy a e-maily. V případě, že písemné a telefonické inkaso nevede k uhrazení závazku, může být dlužník kontaktován regionálním inspektorem, který provede osobní návštěvu v místě bydliště nebo zaměstnání. Pokud ani osobní návštěva nevede k úhradě, bývá případ zpravidla doporučen k soudnímu inkasu.

LN Kolik peněz vydá inkasní agentura na vymáhání dluhu?
Inkasní agentura investuje do inkasního procesu takovou částku, která je pro ni ekonomicky rentabilní. Počet a intenzita inkasních kroků se odvíjí od výše provize a očekávané úspěšnosti.

LN Mají agentury obvykle dohodnuté své exekutory?
Ano, většinou agentury spolupracují s vybranou exekutorskou kanceláří, kterou mají prověřenou z hlediska kvality, úspěšnosti a kapacity.

odkaz na článek http://byznys.lidovky.cz/kdo-se-vyhyba-vymahani-docka-se-exekutora-f1n-/moje-penize.asp?c=A111109_165817_moje-penize_apaŘádní členové

ACZI Logo Alektum B4B Cash collectors
Creditone EOS
Fincollect Logo Finfix intrum justitia KRUK
LogiCall MBA Finance

Přidružení členové

APS Carback Debt Recovery Management
Finio a.s. Kordex Logo Rasmussen SAD Collection
Sigma Unidebt