Asociace inkasních agentur

Člen Federace evropských národních asociací inkasních agentur

Euro.cz: Jak dál s vymáháním drobných dluhů?

» Pátek 6. ledna 2012 | Napsali o nás

Pohledávky za pokuty dopravních podniků, za poplatky v nemocnicích, za pojistné, za rozhlasové a televizní poplatky. Statisícům lidí z nich běhá mráz po zádech, mnohým i opakovaně. Současná praxe je taková, že z pohledu věřitele je nerentabilní malé částky upomínat nebo vymáhat. Proto se ve velkém prodávají dalším subjektům, které pak okamžitým soudním a exekučním vymáháním vyrábějí z desetikorun tisícikoruny.

Lukrativní byznys přibrzdil Ústavní soud, který posvětil postup Okresního soudu v Ústí nad Labem, jenž vymáhatelům malých pohledávek přestal přiznávat vysoké náhrady nákladů (viz příloha). Na to zareagovala Asociace inkasních agentur: „Je pravda, že legislativa umožňuje, aby malé pohledávky nebyly řešeny nejprve mimosoudní cestou a dlužná částka se tak několikanásobně navyšuje. Ale také se opomíjí fakt, že dlužník si může za své problémy většinou sám, protože s věřitelem nekomunikuje.“

Prezident asociace Vladimír Gazárek připouští, že dlužník, který má opakovaně platit všechny náklady řízení, se dostává do existenčních potíží. „S ním i jeho rodina a vlastně celá ekonomika, protože od zadluženého člověka nelze očekávat zásadní příspěvky do státní kasy v podobě DPH nebo spotřebních daní. Stát má ještě jeden problém, a to je narůstající počet soudních sporů. Zahlcenost soudů je fakt a neochota slučování žalob na jednoho dlužníka tomu nepomáhá,“ sdělil Gazárek.

Například společnost Bazcom, která neuhrazené pohledávky odkoupila od dopravního podniku v Ústí nad Labem, postupně podala u okresního soudu asi 16 tisíc žalob. „Atraktivita přísudků (odměny pro vymáhatele přiznané soudy – pozn. red.) může přinést prospěch i některým věřitelům, kterým se daří prodávat balíky drobných pohledávek i za ceny převyšující nesplacené pohledávky,“ doplnil šéf asociace Gazárek.

AIA vidí řešení v legislativní úpravě, jež by měla přenést přiměřené náklady na mimosoudní vymáhání z věřitele na dlužníka, jak je to obvyklé v řadě zemí EU. Změnu požaduje i senátor za ČSSD Jiří Dienstbier, který chystá vlastní návrh novely zákona: „Pokud by stát svou legislativou přestal ekonomicky motivovat k okamžitému podávání žalob a exekucí, jistě by se věřitelé a inkasní agentury víc zaměřili na využití mimosoudního upomínání dlužníků,“ prohlásil.

odkaz na článek http://euro.cz/id/12ad3u0itre0nzltclmnjsjjf/detail.jsp?id=106065&isfulltext=1Řádní členové

ACZI Logo Alektum B4B Cash collectors
Creditone EOS
Fincollect Logo Finfix intrum justitia KRUK
LogiCall MBA Finance

Přidružení členové

APS Carback Debt Recovery Management
Finio a.s. Kordex Logo Rasmussen SAD Collection
Sigma Unidebt