Asociace inkasních agentur

Člen Federace evropských národních asociací inkasních agentur

iDNES.cz: Umí vydělat statisíce na dluzích za pár stovek. A zákon neporušují

» Středa 25. ledna 2012 | Napsali o nás

V Česku rozkvetl nový druh podnikání se zlatým dnem. Někteří podnikavci skupují od věřitelů balíky drobných a často i velmi starých pohledávek. Kalkulují s právní negramotností lidí, vymáhají pohledávky soudně a dluhy za babku, o kterých dlužníci neměli často ani ponětí, se jim zúročí o tisíce korun.

Počty těchto případů jdou již do tisíců a začínají se množit. Upozorňuje na to bezplatná internetová poradna. „Naše poradenská linka denně vyřídí několik desítek dotazů od zoufalých, kteří obdrželi platební rozkaz a nevědí, co mají v takové situaci dělat,“ říká právník Rostislav Kovář z portálu poradnaveritele.cz.

O mnohých dluzích lidé vůbec nevěděli
Nejčastější jsou dluhy, které vznikly na pojistném před zhruba deseti lety či o staré ručitelské závazky z druhé poloviny 90. let. „Obvykle jde o velmi malé dluhy od 300 korun do tisícovky. Ojediněle se vyskytují částky vyšší, výjimečně nad dva tisíce korun,“ říká právník. V tomto případě jde o pohledávky, které vznikly jako nedoplatky na pojistném. V poradně se však setkávají i s drobnými dosud nepromlčenými dluhy.

Jak je možné, že o nich lidé vůbec nevěděli? „Protože jde například o odpovědnostní pojistky, které za ně dříve platil zaměstnavatel. Nebo si pojistku lidé sjednali sami, ale po jejím zrušení nedošlo žádné vyúčtování ani upomínka, že mají uhradit případný nedoplatek. Ze zákona totiž věřitel není povinen upomínku poslat,“ vysvětluje Kovář.

Vymáhat lze i promlčené pohledávky
Pokud se věřitel nechce o pohledávky starat, nic mu nebrání je odprodat, a to jak staré promlčené pohledávky, tak i „živé“ nepromlčené. Zbaví se tím jejich účetní evidence. Agentura, která má o takový balík pohledávek zájem, zaplatí jen zlomek ceny. „Platí se za soubor takových případů. Náku a prodej pohledávek není nikterak limitován, takový postup je v souladu s českou legislativou. Ve finále se cena za jeden případ dostává tak zhruba na deset procent nominální ceny.“
Nový majitel pohledávek pak postupuje podle „vychytaného“ scénáře, který může odkoupené dluhy zhodnotit o horentní částky. Dlužníkům totiž neposílá žádné upomínky, ale rovnou se obrátí na soud. Jakmile získá elektronický platební rozkaz, což ho přijde na 800 korun, je na koni a kalkuluje i s tím, že se lidé neumí právně bránit.

„Vymáhání dluhů je legitimním právem a vlastně povinností majitele pohledávek. Pohledávka stářím nezaniká, zanikne jen zaplacením. Česká legislativa umožňuje vymáhat i promlčené pohledávky a je jen a jen na dlužníkovi, zda se bude bránit včas.“ Že jde zřejmě o dobrý byznys, potvrzuje skutečnost, že se do něj zapojuje stále víc inkasních firem.

„Lidé se o právní pomoc hlásí i opakovaně, protože platební rozkazy přichází v rámci celé rodiny. Odhadujeme, že platební rozkaz inkasních firem mohlo obdržet několik tisíc lidí. S ohledem na frekvenci dotazů v posledních měsících se kloníme k odhadu, že se podobný případ stal spíš desetitisícům, než tisícům takto postižených,“ říká Rostislav Kovář.

Ověřte si, kdy váš dluh vzniknul a jednejte
Pokud přijde platební rozkaz na promlčený dluh, lze se ovšem bránit. Řada dlužníků to ale netuší a raději zaplatí. „Jakmile si přeberete doporučený dopis s platebním či elektronickým rozkazem od soudu, ověřte si, kdy váš dluh vzniknul. Pokud je pohledávka starší než tři roky, u obchodních smluv čtyři roky, v této fázi nic neplaťte, ale začněte okamžitě jednat. Nejpozději do 15 dnů od převzetí dopisu musíte podat proti platebnímu rozkazu odpor,“ radí Kovář.
Pokud tuto lhůtu promeškáte, nebo podáte odpor chybně, máte smůlu. Celý dluh i s úroky a náklady na právní zastoupení musíte uhradit.

„Soudní poplatky u nejnižších dluhů se od loňského září zvedly, u pohledávek do 20 tisíc korun činí 800 korun. Kromě toho musí dlužník uhradit za drobný dluh do výše jeden tisíc korun také odměnu právního zástupce ve výši 6 120 korun včetně DPH. Ve finále tak vymahačská agentura inkasuje bezmála sedm tisíc na nákladech řízení plus původní dlužnou částku a kapitalizovaný úrok z prodlení,“ vypočítává Kovář.

Pokud dlužník odmítá peníze zaplatit, dluh začne horentně narůstat. S platebním rozkazem v ruce má totiž nový majitel právo vymáhat svou pohledávku po dobu 10 let i exekučně. „Z původní dlužné částky 600 korun tak může být rázem až 19 tisíc.“

Pomohla by změna české legislativy
Podle viceprezidenta Asociace inkasních agentur Radka Laštovičky stojí za celým problémem pokřivená česká legislativa našeho státu: „Umožňuje přenést náklady na vymáhání soudní cestou na dlužníka, zatímco náklady na mimosoudní upomínání musí věřitel hradit sám. Oproti jiným státům je tudíž pro české věřitele ekonomicky výhodnější zažalovat drobné pohledávky namísto upomínání dlužníků. To zahlcuje soudy a dlužníkům mnohonásobně zvyšuje původní pohledávku o náklady na soudní řízení.“

A co by podle Laštovičky pomohlo situaci změnit? „Asociace inkasních agentur vidí řešení problému v legislativní úpravě, která by přenesla náklady na mimosoudní upomínání z věřitele na dlužníky. Nikoliv v nedávném zvýšení soudního poplatku ani v diskusích o možném snížení tarifů za úkony advokátů při soudním inkasu drobných pohledávek.“

Jinými slovy, dlužníci by se měli dozvědět i o drobných nedoplatcích vždy, a to přímo od svých věřitelů, nikoliv až od soudu. Své závazky by tak vyrovnali s přiměřeným a nikoliv horentním navýšením.

Zdroj: http://finance.idnes.cz/umi-vydelat-statisice-na-dluzich-za-par-stovek-a-zakon-neporusuji-1cc-/viteze.aspx?c=A120124_113127_viteze_sovŘádní členové

ACZI Logo Alektum B4B Cash collectors
Creditone EOS
Fincollect Logo Finfix intrum justitia KRUK
LogiCall MBA Finance

Přidružení členové

APS Carback Debt Recovery Management
Finio a.s. Kordex Logo Rasmussen SAD Collection
Sigma Unidebt