Asociace inkasních agentur

Člen Federace evropských národních asociací inkasních agentur

Zákonná a etická pravidla komunikace s dlužníky a problematika ochrany osobních údajů

» Pondělí 27. února 2012 | Akce a semináře | Stáhnout v PDF

Termín: čtvrtek 15.března 2012, 9:00 – 13:00 hodin

Určeno pro:
pracovníky inkasních agentur nebo inkasních oddělení společností, kteří jsou v přímém styku s dlužníky nebo vedou a metodicky řídí inkasisty s přímým stykem s dlužníky.

Místo: budova JLV, a.s., Chodovská 3/228, Praha 4, jednací místnost v 1. Patře
(PARKOVÁNÍ – ihned po odbočení z hlavní cesty, vlevo, oplocené parkoviště se závorou)

Přednášející:
Ing. Radek Laštovička, Ph. D. – vicepresident AIA, manažer oddělení poradenství v oblasti finančních rizik společnosti Ernst & Young, (působil v Kanceláři prezidenta republiky a od roku 1995 v private equity, v letech 2003 – 2006 byl obchodním ředitelem Finanční skupiny Fio, poté až do roku 2011 jednatel a ředitel Coface Czech)
Mgr. Josef Prokeš – ředitel odboru legislativy a zahraničních vztahů, Úřad pro ochranu osobních údajů (věnuje se právním aspektům práce s informacemi, IT a ochraně údajů, v letech 2002-2003 byl ředitelem právního a legislativního odboru Českého telekomunikačního úřadu, od r. 2004 působí ve ÚOOU)

Obsah semináře:
Seminář bude zaměřen na seznámení účastníků s přípustnými a nepřípustnými způsoby jednání s dlužníky z pohledu jak zákona, tak etických standardů inkasa pohledávek včetně kontextu vývoje těchto pravidel v rámci EU, důraz bude kladen na praktické zkušenosti a příklady porušení etického kodexu

Etika inkasa pohledávek
• Regulace a samoregulace inkasních služeb v Evropě a v ČR
• Etický kodex AIA a jeho návaznost na zahraniční kodexy
• Rozpracovávání Etického kodexu AIA do konkrétních případů
• Praktické příklady stížností na inkasní agentury a jejich posouzení

Respektování pravidel ochrany osobních údajů při komunikaci inkasistů s dlužníky
• Pravidla ochrany osobních údajů v soukromoprávních vztazích a ve finanční sféře
• Podmínky zpřístupňování, předávání a zveřejňování údajů
• Zpracování dat a ochrana soukromí v elektronických agendách
• Vztah zákona o ochraně osobních údajů a zvláštních předpisů

Cena:
Řádný člen AIA: 1 osoba zdarma a každá další za ½ ceny
Přidružený člen AIA: 1 osoba zdarma
Základní cena : 1 250 Kč za osobu
(nejsme plátci DPH, v ceně je zahrnuto občerstvení, studijní materiál)
Platba předem dle zálohové faktury na účet asociace č. 35-7576740257/0100.

Objednávka semináře
Vyplněnou objednávku zašlete mailem na ivana.sarova@aiacz.cz. Uzávěrka přihlášek na seminář je 12. března 2012. Pro pozdější přihlášky kontaktujte telefonicky Ivanu Šárovou – 739 446 982.Řádní členové

ACZI Logo Alektum B4B Cash collectors
Creditone EOS
Fincollect Logo Finfix intrum justitia KRUK
LogiCall MBA Finance

Přidružení členové

APS Carback Debt Recovery Management
Finio a.s. Kordex Logo Rasmussen SAD Collection
Sigma Unidebt