Asociace inkasních agentur

Člen Federace evropských národních asociací inkasních agentur

Ústavní soud vnesl právní nejistotu do soudního vymáhání pohledávek

» Čtvrtek 5. dubna 2012 | Tiskové zprávy

Praha, 5. 4. 2012 – Dne 29. března 2012 rozhodl Ústavní soud o náhradách nákladů řízení v tzv. bagatelních pohledávkách. Jestliže by byl žalobce ve sporu zcela úspěšný, má zpravidla právo na náhradu nákladů řízení; to však neznamená, že soud o jejich náhradě rozhodne „mechanicky“ podle sazebníku vydaného Ministerstvem spravedlnosti jako v minulosti. Naopak musí vždy zvažovat, zda neexistují další rozhodující okolnosti, mající podstatný vliv na přiznání či nepřiznání náhrady účelně vynaložených nákladů. Dle názoru Asociace inkasních agentur se tímto krokem věřitelům prakticky znemožní kalkulovat, které bagatelní pohledávky se jim vyplatí vymáhat soudní cestou a pro které je pro ně efektivnější pohledávky odepsat bez vymáhání.

Asociace inkasních agentur upozorňuje především na právní nejistotu, která tímto nesystémovým krokem vznikla. Dosavadní rozhodování soudů o tom, zda náklady na přípravu jejich žaloby právníkem má hradit dlužník nebo věřitel, jsou chaotická. Navíc dnes již značně zahlcené soudy budou u více než milionu ročně žalovaných bagatelních pohledávek přezkoumávat, zda žalobu právník připravoval několik hodin a má proto být přiznaná náhrada nákladů v řádu tisíců korun, nebo zda právník disponuje šablonou žaloby pro daný typ bagatelních pohledávek a přiznáno mu má být pouze pár desítek či stovek korun.

„Ač se jedná o značně problematický verdikt, domnívám se, že povede k převedení důrazu ze soudního vymáhání na vymáhání mimosoudní. To bylo a je pro dlužníky vždy tím schůdnějším řešením s dostatkem prostoru pro úhradu dluhu,“ uvedl prezident Asociace inkasních agentur Vladimír Gazárek a doplnil: „nic to však nemění na tom, že pozice věřitele utrpěla významný šrám a dopadem rozhodnutí Ústavního soudu bude posílení pozice neplatičů na úkor ostatních slušných klientů mnoha běžných služeb.“Řádní členové

ACZI Logo Alektum B4B Cash collectors
Creditone EOS
Fincollect Logo Finfix intrum justitia KRUK
LogiCall MBA Finance

Přidružení členové

APS Carback Debt Recovery Management
Finio a.s. Kordex Logo Rasmussen SAD Collection
Sigma Unidebt