Asociace inkasních agentur

Člen Federace evropských národních asociací inkasních agentur

Alternativní vymáhání pohledávek předlužených a nesolventních firem

» Pátek 21. září 2012 | Akce a semináře

V praxi se ukazuje, že z nejrůznějších důvodů nevede běžným postup při soudním vymáhání pohledávky k jejímu efektivnímu vymožení. Standardní civilní soudní řízení je zdlouhavé a nezabrání ztrátě majetkové podstaty dlužníka, před jeho skončením. Náš seminář má za cíl, upozornit na jiné způsoby, jak dosáhnout uspokojení pohledávky, které z důvodu obecně zhoršující se platební schopnosti dlužníků jsou využívány stále častěji.

Termín: středa 17. října 2012, 9:00 – 13:00 hodin

Místo: budova K-centrum, Senovážné nám. 23, Praha 1, jednací místnost č. 201, 2.patro (vchod D, vpravo výtahem do druhého patra)

Určeno pro: pracovníky inkasních agentur, věřitele, pracovníky inkasních a právních oddělení firem- věřitelů

Přednášející:

Mgr. Ing. Marek Švehlík získal v roce 1999 vysokoškolské vzdělání na Právnické fakultě University Karlovy v Praze a na Fakultě financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze. Krátce po ukončení vysokoškolského studia zahájil svou praxi v advokacii u mezinárodní poradenské společnosti. Od dubna 2012 je partnerem advokátní kanceláře Švehlík & Mikuláš advokáti s.r.o.

Obsah semináře:

Zaměříme se zejména na tyto alternativní způsoby soudního vymáhání pohledávek:

1) právní prostředky obstavení majetku dlužníka,

2) odporovatelnost právních úkonů zkracujících vymahatelnost pohledávky,

3) vymáhání pohledávek u osob propojených s dlužníkem, který je obchodní společností:

  • vymáhání pohledávky u statutárního orgánu dlužníka,
  • vymáhání pohledávky u prokuristů, zaměstnanců a členů dalších orgánů dlužníka,
  • vymáhání pohledávky u ovládajících osob dlužníka,

4) trestněprávní vymáhání pohledávek:

  • obecné principy vymáhání nároků v trestním řízení,
  • vymáhání vůči dlužníkovi fyzické osoby,
  • vymáhání vůči dlužníkovi právnické osobě,
  • vymáhání vůči osobám jednajícím jménem dlužníka.

Cena: 2 450 Kč za osobu

Zvýhodněná cena pro členy AIA, AMSP, ČLFA, a současné klienty inkasních agentur sdružených v AIA: 1 400 Kč za osobu

Každá 4. osoba z jedné společnosti zdarma.
Nejsme plátci DPH. V ceně je zahrnuto občerstvení a studijní materiál. Platba předem převodem na účet dle zálohové faktury. Uzávěrka přihlášek na seminář je 10. října 2012.

OBJEDNÁVKA SEMINÁŘE ke stažení ZDEŘádní členové

ACZI Logo Alektum B4B Cash collectors
Creditone EOS
Fincollect Logo Finfix intrum justitia KRUK
LogiCall MBA Finance

Přidružení členové

APS Carback Debt Recovery Management
Finio a.s. Kordex Logo Rasmussen SAD Collection
Sigma Unidebt