Asociace inkasních agentur

Člen Federace evropských národních asociací inkasních agentur

Splátkové dohody dodržuje pouze 44 % dlužníků

» Pátek 23. listopadu 2012 | Tiskové zprávy

Praha, 21. 11. 2012 – Asociace inkasních agentur, která sdružuje nejvýznamnější společnosti českého inkasního trhu, provedla průzkum u svých členských inkasních společností a zjistila, že dohodnuté splátkové dohody dodržuje pouze 44,22 % dlužníků.

Z celkového počtu pohledávek ve správě inkasních agentur, kterých každoročně přibývá okolo 2 milionů, uzavřely inkasní společnosti 24 % splátkových dohod. Z uzavřených splátkových dohod však dlužníci dodržují pouze 44,22 %. „Splátkový kalendář či jiná splátková dohoda umožňuje dlužníkům uhradit dluh ve více menších částkách a za delší období. Jak věřitelé, tak i inkasní agentury jsou těmto dohodám nakloněni a dlužníci je hojně využívají. Avšak jedna věc je dohodu uzavřít a druhá je jí dodržovat. Jak vyplynulo i z našeho průzkumu, více než polovina dlužníků sjednané podmínky nedodrží, což pro ně mnohdy v dalším inkasním procesu znamená zbytečné komplikace a častokrát i zvýšené náklady,“ uvedl Vladimír Gazárek, prezident Asociace inkasních agentur.Řádní členové

ACZI Logo Alektum B4B Cash collectors
Creditone EOS
Fincollect Logo Finfix intrum justitia KRUK
LogiCall MBA Finance

Přidružení členové

APS Carback Debt Recovery Management
Finio a.s. Kordex Logo Rasmussen SAD Collection
Sigma Unidebt