Asociace inkasních agentur

Člen Federace evropských národních asociací inkasních agentur

PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ proškolení ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

» Pondělí 7. ledna 2013 | Akce a semináře | Stáhnout v PDF

Termín: čtvrtek 31. ledna 2013, 9:00 – 12:00 hodin

Školení na téma „Praní špinavých peněz“ si klade za cíl seznámit posluchače s povinnostmi, které pro ně plynou z pohledu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v platném znění, a dále plní funkci školení dle ust. § 23 tohoto zákona, když tento zákon ukládá povinným osobám povinnost zajistit pravidelné proškolení zaměstnanců, kteří se mohou při výkonu své pracovní činnosti setkat s podezřelými obchody, resp. proškolení všech zaměstnanců před zařazením na takováto pracovní místa. Každý účastník obdrží po absolvování semináře certifikát.

Určeno pro: pracovníky inkasních agentur, věřitele, pracovníky inkasních a právních oddělení firem a zaměstnance, kteří se mohou při výkonu své pracovní činnosti setkat s podezřelými obchody ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Místo: budova K-centrum, Senovážné nám. 23, Praha 1, jednací místnost č. 201, 2. patro (vchod D, vpravo výtahem do druhého patra)

Přednášející:

Mgr. Hana Stiborová – v r. 2009 absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a nastoupila jako advokátní koncipientka v Advokátní kanceláři Zrůstek, Lůdl a partneři v.o.s., kde v současné době působí jako výhradně spolupracující advokát. Ve své praxi se zaměřuje zejména na právo obchodní, občanské, pracovní, správní a problematiku poskytování veřejné podpory.

Program:

  1. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu – obecně

a) Povinné osoby, výklad základních pojmů

b) Základní povinnosti povinných osob

c) Činnost Ministerstva financí a správní dozor

d) Sankce za porušení uložených povinností

  1. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu z pohledu inkasních agentur

(dotazy lze zaslat nejpozději 7 dní před konáním školení na adresu info@aiacz.cz).

Cena:

2 450 Kč za osobu

Zvýhodněná cena pro členy AIA, ČLFA, a současné klienty inkasních agentur sdružených v AIA: 1 400 Kč za osobu

Každá 4. osoba z jedné společnosti zdarma. Nejsme plátci DPH. V ceně je zahrnuto občerstvení a studijní materiál. Platba předem převodem na účet dle zálohové faktury.

Uzávěrka přihlášek na seminář je 25. ledna 2013.

Přihláška ke stažení zdeŘádní členové

ACZI Logo Alektum B4B Cash collectors
Creditone EOS
Fincollect Logo Finfix intrum justitia KRUK
LogiCall MBA Finance

Přidružení členové

APS Carback Debt Recovery Management
Finio a.s. Kordex Logo Rasmussen SAD Collection
Sigma Unidebt