Asociace inkasních agentur

Člen Federace evropských národních asociací inkasních agentur

Asociace inkasních agentur podporuje Alianci proti dluhům

» Úterý 8. ledna 2013 | Tiskové zprávy

Praha, 8. 1. 2013 – Asociace inkasních agentur, která sdružuje nejvýznamnější subjekty českého inkasního trhu, se přihlásila k podpoře Aliance proti dluhům, se kterou hodlá aktivně spolupracovat.

Aliance proti dluhům je odborná platforma, jejímž cílem je předcházet a minimalizovat rizika předlužování. Zapojeny v ní jsou veřejnoprávní, nevládní a profesní subjekty, které se intenzivně tímto problémem zabývají.

„Asociace inkasních agentur má s Aliancí proti dluhům velmi obdobné cíle, o které se zasazuje. Oceňuji možnost účasti na kulatých stolech i v pracovních skupinách a uvádět předsudky spojené s inkasem pohledávek na pravou míru. Střetávání názorů a různých pohledů na stejnou problematiku je velmi obohacující a jsem přesvědčen o tom, že přispějeme k řešení problémových otázek,“ uvedl Vladimír Gazárek, prezident Asociace inkasních agentur.Řádní členové

ACZI Logo Alektum B4B Cash collectors
Creditone EOS
Fincollect Logo Finfix intrum justitia KRUK
LogiCall MBA Finance

Přidružení členové

APS Carback Debt Recovery Management
Finio a.s. Kordex Logo Rasmussen SAD Collection
Sigma Unidebt