Asociace inkasních agentur

Člen Federace evropských národních asociací inkasních agentur

Parlamentní listy: Exekuce a vymáhání dluhů? Jen pokřivená hysterie médií, povzdechl si šéf „vymahačů“

» Úterý 22. ledna 2013 | Napsali o nás

PŮLNOČNÍ ROZHOVOR O tom, jak zahýbe světem vymáhání dluhů amnestie i o tom, s jakými úskalími se setkávají ti, co se dluhy snaží vymáhat, si ParlamentníListy.cz povídaly s Vladimírem Gazárkem, prezidentem Asociace inkasních agentur. A protože lidově řečeno „vymahači“ bývají propojeni náplní své práce také s exekutory, pak nemohlo zůstat stranou ani toto téma.

Co právě děláváte v tomto čase – o půlnoci mezi sobotou a nedělí, pane Gazárku?
Většinou v tuto dobu relaxuji, abych od pondělí mohl opět řešit individuální případy dlužníků a pomáhat jim s jejich vyřešením.

Nedoléhá na Vás nějakým způsobem poměrně negativní náplň Vaší práce?
Naopak, naše práce je velmi pozitivní, protože na jedné straně pomáháme věřitelům získávat zpět jejich peníze, a na druhé straně pomáháme dlužníkům s řešením jejich problémů bez dodatečných nákladů. Takže pokud to dlužníci pochopí, mám dobrý pocit z dobře vykonané práce. Stejně tak naše snaha o úpravu legislativy tak, aby byly jasně nastaveny pravidla a eliminovali jsme nepoctivé „vymahače“ mi nepřipadá negativní, když může pomoci milionům lidí v této zemi.

Dotkla se Vaší práce nějakým způsobem i nedávná amnestie? Co to může obnášet pro inkasní agentury? Představuje to pro ně například víc práce ihned v začátku roku? Můžete poodhalit důvody proč?
Neočekávám zatím bezprostřední příliv nových pohledávek od této skupiny amnestovaných. Do inkasních agentur se pohledávky dostávají totiž až se zhruba šestiměsíčním zpožděním, proto se domnívám, že u nás se to projeví někdy v červnu, červenci. Bohužel přesně to nebudeme schopni rozklíčovat, jedině že by nám dotyční tento fakt sdělili, což nepředpokládám. Obecně lze říci, že k nárůstu pohledávek v nějakem časovém horizontu dojde, nebude to však nic dramatického. Na druhou stranu očekáváme, že mnoho amnestovaných bude mít možnost vyřešit své staré dluhy lépe než z vězení.

Propuštění amnestovaní mají často problémy s trvalým bydlištěm – potažmo místem, kde se skutečně zdržují. Nebudou tak ale pravděpodobněji spíše „soustem“ pro exekutory? Soustem, které inkasní agentury obejde? Dá se tomu nějakým způsobem zabránit nebo čelit? Pokud ano, jak?
Pokud budu hovořit jen za inkasní agentury, nemyslím si, že propuštění amnestovaní jsou pro ně nějakým „soustem“. Inkasní agentury řeší miliony pohledávek ročně, proto nějakých 6-7 tisíc propuštěných z vězení nepředstavuje z celkového pohledu zásadní navýšení počtu pohledávek. Pravdou však je, že dohledatelnost amnestovaných dlužníků může být problém. Nemáme možnost nahlížet do centrální evidence obyvatel, to může až soud, proto když se inkasním společnostem dlouhodobě nedaří dlužníka upomenout, putuje pohledávka k soudu, díky čemuž získáme dlužníkovu aktuální adresu.

V případech amnestovaných osob očekávám, že to bude s doručením upomínek či telefonickým kontaktem ještě mnohem složitější. Do inkasních agentur se tyto pohledávky dostanou, to se nám nevyhne, a je jen otázkou, zda se podaří dlužníky dohledat či nikoliv. Pokud ne, nelze dělat nic jiného, než pohledávku zažalovat a pokud ani to nepomůže, dostane se k exekutorům. Jenže kde není co brát, tam ani exekutor nic nezmůže.

Dobře, takže řada vězňů přichází na svobodu a má na svém triku dluhy. Jsou ale i ti, které amnestie na svobodu nedostala – existuje nějaká strategie toho, jak v takových případech spolupracujete? Jak se vybírají dluhy u těchto lidí? Obracíte se třeba na Mediační a probační službu? A opět – nedochází k situacím, kdy se inkasní agentura k vymáhání pohledávky z různých důvodů nedostane a dostane se do rukou již přímo exekutorům?
Máme v naší databázi dokonce i několik vězňů, kteří sice po malých částkách, ale snaží se své dluhy i z vězení hradit. Jsou to ale opravdu spíše výjimky. Bohužel. Asociace inkasních agentur však právě i z Vámi jmenovaných důvodů nově zahájila spolupráci s Aliancí proti dluhům, kterou iniciuje Probační a mediační služba. Jenže v rámci Aliance se řeší dlouhodobé strategie a obávám se, že tento rychlý jednorázový přesun z vězení na svobodu nikdo neočekával.

Dalším fenoménem, který se zřejmě dá nyní čekat, může však být i nárůst žadatelů o různé nebankovní půjčky, zboží na splátky apod. právě z řad amnestovaných – mají šanci ve svých žádostech tohoto typu uspět?
Budou-li mít práci a splní další kritéria, nemělo by jim to v získání půjčky u seriózních finančních institucí bránit. Pokud ne, potom se obávám, že půjdou se svou žádostí k těm méně seriózním a mohou se dostat do dluhové spirály velmi rychle.

Několikrát jsme již hovořili výše o exekutorech. Jelikož jsou pravidla exekucí od Nového roku opět poněkud změněna, domníváte se, že se konečně v této oblasti nasadil správný trend? Přece jen to, co se děje v Česku ohledně exekucí, nemá ve světě obdoby…ptám se, poněvadž i inkasní agentury se zabývají vymáháním dluhů, ovšem pro dlužníky za podstatně lepších podmínek…
Málo kdo ví, že převážná většina pohledávek se vyřeší v mimosoudní fázi inkasa. Zastávám názor, že by se jich v této fázi mohlo vyřešit mnohem více, což by pro dlužníky bylo mnohem mnohem levnější, ale bohužel často nemáme aktuální kontaktní údaje a mnozí dlužníci tuto fázi velmi podceňují a nevyužívají možnost vyrovnat svůj dluh bez dodatečných nákladů. Musíme si uvědomit, že inkasní agentury a exekutoři jsou na sebe navazující články inkasa pohledávek, a jak jedni, tak i druzí mají na trhu své místo a opodstatnění. Domnívám se, že dění ohledně exekucí je v ČR jen mediálně pokřiveno, nicméně nová pravidla exekuce mohou přinést do mediální hysterie jisté uklidnění.

Kdo je Vladimír Gazárek?

Na Valné hromadě Asociace inkasních agentur 12. prosince 2012 byl znovuzvolen prezidentem této Asociace na období tří let. Vladimír Gazárek se dlouhodobě podílí na činnosti Asociace a díky jeho přispění se její význam na trhu neustále zvyšuje. Pozice prezidenta pro něj nebude krokem do neznáma, ale naopak má možnost navázat na své činnosti a plány, jež realizoval v předchozích třech obdobích, po které Asociaci v pozici prezidenta řídil. Jeho zvolení členskou základnou bylo jednomyslné.

Vladimír Gazárek (43) vystudoval Obchodní fakultu Vysoké školy ekonomické v Bratislavě. V období studia byl prezidentem studentské organizace AIESEC, přes kterou se dostal na 1,5 roční stáž u IBM v New Yorku, USA. Pohledávkám se věnuje od roku 2004, kdy se přestěhoval do Prahy, aby zde řídil mezinárodní inkasní společnost. Aktivně se věnuje fotbalu, ale sport má v oblibě obecně, stejně jako kulturu.

Zdroj:
http://www.parlamentnilisty.cz/rss/zpravy/Exekuce-a-vymahani-dluhu-Jen-pokrivena-hysterie-medii-povzdechl-si-sef-vymahacu-260037Řádní členové

ACZI Logo Alektum B4B Cash collectors
Creditone EOS
Fincollect Logo Finfix intrum justitia KRUK
LogiCall MBA Finance

Přidružení členové

APS Carback Debt Recovery Management
Finio a.s. Kordex Logo Rasmussen SAD Collection
Sigma Unidebt