Asociace inkasních agentur

Člen Federace evropských národních asociací inkasních agentur

Inkasní agentury smírně vyřeší více než 50 % všech pohledávek

» Čtvrtek 21. února 2013 | Tiskové zprávy

Praha, 21. 2. 2013 – Asociace inkasních agentur, která sdružuje nejvýznamnější subjekty českého inkasního trhu, v rámci pravidelně prováděných průzkumů mezi svými členy zjistila, že se 50,7 % pohledávek dořeší v rámci mimosoudního inkasa.

Za rok 2011 přibylo na inkasním trhu okolo 2 milionů nových pohledávek. Asociace inkasních agentur předpokládá, že za rok 2012 bude počet nových pohledávek obdobný. K tomu je potřeba připočítat pohledávky staršího data. Z tohoto množství se inkasním agenturám podařilo v roce 2012 dořešit mimosoudní cestou přes 50 % případů.

Pouze 22,7 % pohledávek putovalo v roce 2012 od inkasních agentur k soudnímu inkasu, z nichž jen u 14,4% případů došlo k úspěšnému dořešení.

„Málokdo tuší, že převážná většina pohledávek se dořeší právě v mimosoudní fázi inkasního procesu. Osobně se domnívám, že by jich mohlo být ještě více, což by pro dlužníky bylo mnohem mnohem levnější. Z uvedených čísel je také patrné, že věřitelé preferují mimosoudní inkaso a oceňují jeho větší rychlost. Z výsledků rovněž vyplývá, že mediální obraz o tom, jak se všechny pohledávky okamžitě žalují, není správný.

Přesto jsou i dlužníci, kteří mimosoudní fázi velmi podceňují a nevyužívají možnost vyrovnat svůj dluh bez dodatečných nákladů a čekají až na obsílku od soudu nebo od exekutora,“ uvedl Radek Laštovička, viceprezident Asociace inkasních agentur.Řádní členové

ACZI Logo Alektum B4B Cash collectors
Creditone EOS
Fincollect Logo Finfix intrum justitia KRUK
LogiCall MBA Finance

Přidružení členové

APS Carback Debt Recovery Management
Finio a.s. Kordex Logo Rasmussen SAD Collection
Sigma Unidebt