Asociace inkasních agentur

Člen Federace evropských národních asociací inkasních agentur

Kde začíná a končí inkasní proces, aneb co dlužníci (ne)chtějí slyšet

» Úterý 26. února 2013 | Tiskové zprávy

Praha, 25. 2. 2013 – Asociace inkasních agentur, která sdružuje nejvýznamnější subjekty českého inkasního trhu, ve spolupráci s Občanskou poradnou REMEDIUM, připravila na 22. března 2013 odborný seminář na téma „Kde začíná a končí inkasní proces, aneb co dlužníci (ne)chtějí slyšet.“

Seminář je primárně určen pracovníkům občanských a dluhových poraden, sekundárně studentům FFUK, ale samozřejmě vítáni budou i zájemci z řad široké veřejnosti. Seminář se uskuteční 22. března 2013 v aule FFUK, U Kříže 8 a 10, Praha 5 – Jinonice.

Jak pracovníci poraden, tak i inkasních společností jsou v denním kontaktu s dlužníky. Všichni společně se snaží dlužníkům vysvětlovat, upozorňovat na rizika či úskalí a také hlavně radit v dalším postupu s dluhy. Jejich role jsou však odlišné, a zatímco jedni jsou vnímáni pozitivně, druzí jsou na zcela opačném konci spektra. Z tohoto důvodu je hlavním cílem semináře vzájemné prolnutí zkušeností mezi pracovníky poraden a inkasních společností.

PROGRAM SEMINÁŘE:

10:00 Mimosoudní inkaso v praxi občanské poradny (Kristýna Krušinská, vedoucí Občanské poradny REMEDIUM a Petra Skuhrová, poradkyně Občanské poradny REMEDIUM)
10:30 Bezpráví, nedůvěra, medializace, předsudky – pozice mimosoudního inkasa na českém trhu (Vladimír Gazárek, prezident Asociace inkasních agentur)
11:15 Inkasní proces, poplatky a časté chyby dlužníků (Vladimír Vachel, člen asociační rady
Asociace inkasních agentur)
12:00 Přestávka
12:15 Odlišnost mimosoudního inkasa od pozice právního vymáhání a exekutora (Ondřej Voda – AK Mrázik, Adam Hasák – AK Hasák)
12:45 Diskuze

Dlužníci, jež kontaktovala nějaká z inkasních agentur za účelem vymáhání pohledávky, se na naši poradnu obrací velmi často. Opakovaně se setkáváme s jejich nedůvěrou vůči těmto společnostem a nutno říci, že postupy některých agentur k tomu přispívají. Nicméně to neplatí o všech a proto považujeme za velice důležité diskutovat o mimosoudním inkasu jako o legitimním způsobu vymáhání pohledávek. Pouze pracovník, který je s tímto procesem seznámen, může klientovi kvalifikovaně vysvětlit, jaká jsou jeho práva i povinnosti,“ vysvětlila Kristýna Krušinská, vedoucí Občanské poradny REMEDIUM.

„Velmi vítám tuto možnost společného semináře, a ač to není první naše aktivita tohoto typu, jsem přesvědčený, že bude přínosná pro obě strany. Pracovníci občanských poraden často stojí na straně dlužníků, proto jsem rád za každou příležitost na výměnu názorů a zkušeností a rovněž na objasnění role mimosoudního inkasa a jeho výhody pro dlužníky. Také se těším na setkání se studenty, kteří disponují teoretickými znalostmi a praxe pro ně může být docela překvapující,“ uvedl Vladimír Gazárek, prezident Asociace inkasních agentur.

Občanské sdružení REMEDIUM Praha je nevládní nezisková organizace zaměřená na vzdělávání, podporu a pomoc v psychosociální oblasti. REMEDIUM Praha dává příležitost ke zkvalitňování života. Posiluje samostatnost a zodpovědnost jednotlivců i organizací tím, že:

  • podporuje rozvoj krizových služeb a pomáhajících profesí realizací vzdělávacích programů a vydáváním odborných materiálů
  • organizuje vzdělávací, společenské a pohybové programy pro seniory
  • provozuje občanskou poradnu

podporuje rozvoj a spolupráci neziskového sektoru v PrazeŘádní členové

ACZI Logo Alektum B4B Cash collectors
Creditone EOS
Fincollect Logo Finfix intrum justitia KRUK
LogiCall MBA Finance

Přidružení členové

APS Carback Debt Recovery Management
Finio a.s. Kordex Logo Rasmussen SAD Collection
Sigma Unidebt