Asociace inkasních agentur

Člen Federace evropských národních asociací inkasních agentur

Inkasní agentury v České republice vrátily věřitelům přes 15 mld. Kč

» Pátek 19. dubna 2013 | Tiskové zprávy

  • Podíl pohledávek za podniky (B2B) ve správě inkasních agentur přestal po mnoha letech klesat
  • Průměrná výše pohledávky řešené inkasní agenturou se mírně zvýšila na téměř 16 tis. Kč
  • Inkasním agenturám se podařilo mimosoudně vyjednat zaplacení více než jednoho milionu pohledávek
  • Legislativní vymezení mimosoudního inkasa pohledávek by prospělo jak trhu inkasních agentur, tak dlužníkům

Praha, 19. dubna 2013 Pohledávky za domácnostmi činily 88,5 % počtu všech pohledávek předaných inkasním agenturám v roce 2012. Prokázal se tak konec mnohaletého trendu růstu pohledávek za domácnostmi B2C (Business to Customer) na úkor pohledávek za podniky B2B (Business to Business). Naopak, co do stavu objemu pohledávek řešených inkasními agenturami došlo u respondentů průzkumu k meziročnímu nárůstu podílu B2B pohledávek z 26,6% na 27,9%. Vyplývá to z výsledků pravidelného průzkumu inkasního trhu v České republice provedeného Asociací inkasních agentur ve spolupráci se společností Ernst & Young. Inkasní agentury zpracovaly během loňského roku v České republice pohledávky v objemu okolo 30 mld. Kč. Průměrná výše pohledávky řešené inkasní agenturou se zvýšila o 776 Kč a činila 15 945 Kč.

„Letošní průzkum potvrdil očekávání, že se bude jak počet nových pohledávek, tak i jejich objem pohybovat ve stejných relacích, jako tomu bylo u výsledků za rok 2011. S pokračující stagnací ekonomiky však dlužníci způsobují věřitelům čím dál větší komplikace. Proto jsem rád, že se inkasním společnostem podařilo vrátit věřitelům přes 15 mld. Kč, což považuji za významný příspěvek pro českou ekonomiku. Nutno však podotknout, že inkaso pohledávek se stává rok od roku náročnější,“ říká Vladimír Gazárek, prezident Asociace inkasních agentur.

Dalším závěrem průzkumu je trvající nízký zájem věřitelů o prodej pohledávek. Počet odkoupených pohledávek u respondentů průzkumu činil jen 2,5 % z jimi řešených pohledávek v roce 2012.
Inkasní agentury loni zpracovaly přibližně 2 miliony nových pohledávek v objemu cca 30 mld. Kč a vytváří přes 1 400 pracovních míst. Zajímavostí průzkumu je, že inkasní agentury jako poskytovatelé outsourcingových služeb sami rozšiřují využívání outsourcingu ve své činnosti. Zatímco počet vlastních zaměstnanců jim v průměru oproti loňskému průzkumu poklesl o 5, udávají v průměru o 7 více externě využívaných pracovníků.

„Údaje tohoto průzkumu je vhodné zkombinovat s výstupy dalších našich anket. Podle jedné z nich inkasní agentury vyřešily v loňském roce mimosoudní smírnou cestou více než polovinu pohledávek ve své péči (50,4 %). Přes milion pohledávek tak nemuseli věřitelé řešit soudní cestou, čímž dlužníci ušetřili mnoho miliard na soudních poplatcích a nákladech na advokáty,“ vysvětluje Radek Laštovička, manažer oddělení poradenství pro finanční instituce společnosti Ernst & Young.

Průměrná výše tržeb z inkasní činnosti v roce 2012 byla 67,6 mil. Kč, v porovnání s rokem 2011 (63,8 mil. Kč) se tedy jedná o 6% meziroční nárůst. „Výhled vývoje tržeb inkasních agentur na 2013 je pozitivní a optimističtější než byl před rokem. Přestože věřitelé stále zdokonalují své interní procesy vymáhání a k inkasním agenturám se tak dostávají pohledávky horší kvality, inkasním agenturám se daří prokázat svůj přínos,“ komentuje Radek Laštovička.

„Na rozdíl od řady jiných zemí se v ČR mimosoudnímu inkasu pohledávek může věnovat kdokoli, rovněž tak je na trhu poněkud neprůhledná situace kolem nákladů na inkasní činnost přenášených na dlužníky. Z toho důvodu Asociace inkasních agentur intenzivně pracuje na přípravě legislativních opatření, která by vedla k eliminaci nekalých praktik, jež náš trh pouze poškozují, a pro dlužníky by znamenala jistotu v podobě jasných pravidel,“ dodává Vladimír Gazárek.Řádní členové

ACZI Logo Alektum B4B Cash collectors
Creditone EOS
Fincollect Logo Finfix intrum justitia KRUK
LogiCall MBA Finance

Přidružení členové

APS Carback Debt Recovery Management
Finio a.s. Kordex Logo Rasmussen SAD Collection
Sigma Unidebt