Asociace inkasních agentur

Člen Federace evropských národních asociací inkasních agentur

Nominujte osobnost inkasního trhu

» Středa 15. května 2013 | Tiskové zprávy

Praha, 15. 5. 2013 – Asociace inkasních agentur připravila jako novinku pro letošní rok anketu s názvem Osobnost inkasního trhu 2013. V rámci této ankety může kdokoliv nominovat osobu, která nejvíce, dle jeho názoru, v pozitivním slova smyslu přispěla k lepšímu fungování českého inkasního trhu v daném roce, či svou soustavnou činností a podporou, nápady a inovativním myšlením o to usiluje.

„Cílem ankety je upozornit na záslužné počiny na trhu, který je velmi často neoprávněně démonizován, což pramení právě z neznalosti. Z toho důvodu se snažíme formou ankety představit projekty a osoby, jež za nimi stojí,“ uvedl Vladimír Gazárek, prezident Asociace inkasních agentur.
„Očekávám, že nominace budou různorodé a porota bude mít z koho vybírat. Hlavní odpovědnost však bude na účastnících fóra Trendy inkasního trhu, kteří přímo na místě budou hlasovat. Jelikož se jedná o odborníky, jejich volba bude mít velkou váhu a objektivitu.“

 • nominovat může kdokoliv kohokoliv
 • nominaci je možné zaslat elektronicky na e-mail: osobnost@aiacz.cz nebo vyplnit formulář na stránce www.aiacz.cz s uvedením, kdo nominaci provádí
 • součástí nominace musí být zdůvodnění, za jakou aktivitu je dotyčná osoba nominována
 • uzávěrka nominací: 31.8.2013
 • odborná porota vybere z nominací 5 kandidátů
 • z pěti hlavních kandidátů zvolí vítěze účastníci fóra Trendy inkasního trhu dne 3. října 2013
 • vyhlášení vítěze proběhne v rámci odpoledního programu fóra

  Vítěz získá od partnera ankety, největšího obchodu se zlatem Zlaťáky.cz, exkluzivní sadu stříbrných mincí Pět kontinentů. Mince zobrazují nejznámější motivy architektury, krajiny a zvířat spjatých s danými kontinenty. Líc zobrazuje tradiční portrét královny Elizabeth II. od Ian-Rank Broadleyho. Součástí ceny je i certifikát věrohodnosti. Limitovaný náklad této sady je 3000 ks pro celý svět!

  Aby byla zajištěna co největší nezávislost ankety, oslovili jsme odborníky z různých oblastí

  a jsme velmi potěšeni, že naše pozvání do poroty přijali:

  David Šmejkal, ředitel Poradny při finanční tísni

  Mark Harrison, generální ředitel Czech Institute of Credit Management

  Michael Málek, šéfredaktor komerčních příloh Hospodářských novin

  Radek Laštovička, manager Ernst & Young

  Dean Brabec, prezident CFO CLUBu

  Těšíme se na doručené nominace a věříme, že touto anketou se nám podaří ukázat práci inkasních agentur tak, jak skutečně probíhá a zase o malý kousek zvýšit důvěru v inkasní trh.

  

  Řádní členové

  ACZI Logo Alektum B4B Cash collectors
  Creditone EOS
  Fincollect Logo Finfix intrum justitia KRUK
  LogiCall MBA Finance

  Přidružení členové

  APS Carback Debt Recovery Management
  Finio a.s. Kordex Logo Rasmussen SAD Collection
  Sigma Unidebt