Asociace inkasních agentur

Člen Federace evropských národních asociací inkasních agentur

Asociace inkasních agentur stanovila pravidla pro nepřiměřené poplatky za vymáhání

» Pondělí 17. června 2013 | Tiskové zprávy

Praha, 17. 6. 2013 – Asociace inkasních agentur (AIA) reaguje na nejčastěji řešené stížnosti a rozšiřuje vlastní Etický kodex. Chodí k nám průběžně stížnosti na práci zejména nečlenských inkasních agentur, a na základě těchto případů, které jsme řešili, jsme se rozhodli doplnit náš Etický kodex. Jedná se o body, které jsou pro seriózní inkasní agentury naprosto samozřejmé. Jelikož však usilujeme o kultivaci celého trhu jako takového, vyhodnotili jsme za nutné, Etický kodex v některých bodech rozšířit.

Rozšíření se týká těchto pasáží:

a) Je nepřípustné – pokud je dlužník právnickou osobou, zveřejňovat údaje o dlužníkovi či dluhu mimo místa k tomu určená. Místa určená jsou zejména odborné databáze, webové stránky inkasní agentury a inzerce v médiích.

b) Je nepřípustné – vyžadovat po dlužníkovi zaplacení poplatku za činnost inkasní agentury v nepřiměřené výši, přičemž např. poplatky podle tzv. advokátního tarifu jsou pro mimosoudní vymáhání inkasní agenturou jednoznačně nepřiměřené.

c) Inkasní agentura musí – bezodkladně informovat věřitele, pokud dlužník věrohodně zpochybní existenci nebo výši dluhu, a přiměřeně upravit inkasní kroky.

d) Inkasní agentura musí – zohlednit ve svém postupu informace poskytnuté dlužníkem nejpozději do 10. pracovního dne po jejich doručení inkasní agentuře.

e) Inkasní agentura musí – – ve smluvním vztahu s věřitelem jednoznačně rozlišit, kdo je majitelem pohledávky (zda jde tedy o mandátní správu nebo odkup pohledávky).

f) Inkasní agentura musí – jasně komunikovat dlužníkovi, kdo je věřitelem.

„Etický kodex AIA je živý dokument. Ty inkasní agentury, které v honbě za krátkodobým ziskem hledají triky, které by solidně působící agentury nikdy nenapadly, přichází s novými formami neetického jednání. Proto jsme Etický kodex opět rozšířili a budeme jej doplňovat i v budoucnu,“ uvedl Radek Laštovička, viceprezident Asociace inkasních agentur a dodal: „Současné rozšíření Etického kodexu je zlomové v tom, že se mezi členy AIA našla jasná shoda zasadit se proti nejznámějšímu nešvaru českého inkasního trhu – nepřiměřeným poplatkům za vymáhání.“Řádní členové

ACZI Logo Alektum B4B Cash collectors
Creditone EOS
Fincollect Logo Finfix intrum justitia KRUK
LogiCall MBA Finance

Přidružení členové

APS Carback Debt Recovery Management
Finio a.s. Kordex Logo Rasmussen SAD Collection
Sigma Unidebt