Asociace inkasních agentur

Člen Federace evropských národních asociací inkasních agentur

Práva a povinnosti věřitelů v insolvenčním řízení

» Úterý 1. října 2013 | Akce a semináře

Přednáší JUDr. Ing. Pavel Fabian – je advokátem a členem České advokátní komory, rozhodcem majetkových sporů a insolvenčním správcem. Specializuje se na obchodní, zejména korporátní právo s mezinárodním prvkem a akvizice.
Mgr. Bc. Marcela Krajčová – advokátní koncipientka, specializuje se na insolvenční právo, a soudní spory

Termín: úterý 29. října 2013, 9:00 – 13:00 hodin

Místo: budova K-centrum, Senovážné nám. 23, Praha 1, jednací místnost č. 201, 2.patro (vchod D, vpravo výtahem do druhého patra)

Určeno pro: pracovníky inkasních agentur, věřitele, pracovníky inkasních a právních oddělení firem

PROGRAM:

  • Vstup věřitele do insolvenčního řízení

Podání věřitelského insolvenčního návrhu, problematika šikanózních návrhů, přihlášení pohledávky, uplatnění pohledávky, která se nepřihlašuje, nejčastější chyby a nedostatky v podáních věřitelů

  • Práva a povinnosti věřitele v insolvenčním řízení

Účast na schůzi věřitelů, věřitelské orgány a účast v nich (věřitelský výbor, zástupce věřitelů), věřitel a insolvenční správce, pokyny zajištěných věřitelů ke správě a zpeněžení předmětu zajištění, věřitel a insolvenční soud

  • Praktické problémy oddlužení

Vady návrhů na povolení oddlužení, přihlašování pohledávek věřitelů, společné oddlužení manželů, nedodržení splátkového kalendáře

  • Seznámení s judikaturou krajských soudů, vrchních soudů a Nejvyššího soudu
  • Řešení konkrétních praktických příkladů

Postavení zajištěných věřitelů v oddlužení, popírání vykonatelných pohledávek, incidenční spory, novela insolvenčního zákona, oddluženi podnikatelů, společné jmění manželů v konkurzu a oddlužení + úprava podle NOZ

Cena:
2 450 Kč za osobu
Řádný člen AIA – 2 osoby – každá za 500 Kč, každá další osoba 1.400 Kč
Přidružený člen AIA – 1 osoba za 500 Kč, každá další osoba 1.400 Kč
Zvýhodněná cena pro současné klienty členů AIA: 1 400 Kč za osobu
Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Každá 4. osoba z jedné společnosti zdarma. V ceně je zahrnuto občerstvení a studijní materiál. Platba předem převodem na účet dle zálohové faktury.

Uzávěrka přihlášek na seminář je 23. října 2013!

PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ ZDEŘádní členové

ACZI Logo Alektum B4B Cash collectors
Creditone EOS
Fincollect Logo Finfix intrum justitia KRUK
LogiCall MBA Finance

Přidružení členové

APS Carback Debt Recovery Management
Finio a.s. Kordex Logo Rasmussen SAD Collection
Sigma Unidebt