Asociace inkasních agentur

Člen Federace evropských národních asociací inkasních agentur

1.2.2014- Komora: Dlužník rovná se oběť. Nebo je to jinak?

» Středa 19. února 2014 | Napsali o nás

S tématem půjček, dluhů a jejich splácení či nesplácení a v neposlední řadě jejich vymáhání se setkáváme denně. Často je bohužel prezentováno pouze z určitého úhlu pohledu, kvůli kterému je snadné získat dojem, že hlavními oběťmi systému jsou dlužníci z řad fyzických osob, na jejichž problémech věřitelé vydělávají. Realita bývá ovšem mnohdy zcela odlišná.

Může se to stát každému, ale…
Případů, kdy se běžný občan ne svoji vinou dostává do platební neschopnosti je řada a uváděné důvody jsou někdy zcela pochopitelné. Většinu případů však tvoří ty, kdy se do potíží se splácením dostává člověk z vlastní nevědomosti. Absence relevantního vzdělání je příčinou, proč se řada obyvatel nechá nalákat na extrémně „výhodné“ půjčky na dovolenou počínaje a elektronikou konče. Zde se nevyhneme otázce, kdo tento nedostatek ekonomické gramotnosti a zodpovědnosti zavinil. Možná je nasnadě argument, zda je taková výchova nutná. Vzhledem k množství případů s nezodpovědným chováním, je však odpověď jednoznačně ano.

Poznáte, kdo je oběť?
Osobně se setkávám se značně nevyváženým přístupem. Nezodpovědného lékaře by jistě potrestal každý, stejně tak motoristu pod vlivem alkoholu. S ekonomickými problémy je to ovšem jinak: co firma v úpadku, to darebák, co fyzická osoba, to oběť. Na takové interpretaci má velký podíl stát. Umožnil vytvořit legislativu, která z běžných dlužníků oběti skutečně udělá. Nedefinoval důležité normy chování věřitele a dlužníka, co se smí a co nesmí, čímž nahrál zejména těm, kteří se snaží věci obcházet. Zároveň zcela chybí systémové nastavení prostředí. Zarážející je kontrast přísné regulace bank a zcela absentující regulace inkasního trhu.

Jen ať dlužník nekřičí a volič volí

Téma bezmocných dlužníků je vděčným tématem ve volbách. Vymýšlejí se konstrukce, kdy se omezuje právo věřitelů sjednávat externí právní zástupce a podobně. Lhostejnost, kdo náklady zaplatí, mě jako ekonoma velmi uráží. Je snad nemravné domáhat se úhrady poskytnuté služby či vzniklých nákladů? Mezi firmami v úpadku, jež jsou často vnímány jako viníci, je řada těch, které se do této situace dostaly právě kvůli neplatičům z řad fyzických osob. Nelze také opomíjet běžné občany v situacích, kdy se snaží domoci peněz například z dlužného nájemného nebo vrácení zálohy po dodavateli, který nesplnil smlouvu. V těchto případech je dlužník ten, co má větší zastání. Člověk vymáhající své peníze tak mnohdy nezmůže vůbec nic.

Řešení? Na dosah ruky…
Vychová tento přístup občany k zodpovědnosti a pomůže nastolit lepší mezilidskou kulturu? Povede k vyváženým rozpočtům a ekonomickému růstu? Podle mě nikoliv. Řešení vidím v legislativní úpravě. Stávající zákony například nestanoví, jak vysoké náklady je možno přenášet na dlužníka, fyzickou osobu, v souvislosti s jeho pozdní úhradou. Zavedení zákonných norem by umožnilo přenášet část nákladů na vymáhání na jejich původce a nezatěžovat tak řádně platící klienty či ziskovou marži věřitele. Dlužníkům by legislativa poskytla jasná pravidla, věřitelům řízený a kontrolovaný nástroj správy pohledávek a státu snížení tlaku na soudy a sociální klid. Příkladem může být sousední Německo, kde je zákonem určena výše nákladů přenositelných na dlužníka v případě jeho pozdní úhrady.

Tak vidím reálnou šanci naučit lidi, jaké jsou jejich povinnosti, že vše něco stojí a stát ani věřitel nejsou ti, kdo budou škody sanovat. Je chyba politiků, když se snaží populisticky zalíbit, namísto hledání funkčního řešení.

Vladimír Vachel je jednatelem inkasní společnosti EOS KSIČeská republika, která je součástí nadnárodní skupiny EOS specializující se na všechny aspekty vymáhání pohledávek. Rovněž je od roku 2008 aktivním členem asociační rady, výkonného orgánu Asociace inkasních agentur, která se dlouhodobě zasazuje mimo jiné o legislativní úpravy v oblasti inkasního trhu.

Zdroj: http://www.cotmedia.cz/ecasopisy/komora/2014/0214/#/66-67/Řádní členové

ACZI Logo Alektum B4B Cash collectors
Creditone EOS
Fincollect Logo Finfix intrum justitia KRUK
LogiCall MBA Finance

Přidružení členové

APS Carback Debt Recovery Management
Finio a.s. Kordex Logo Rasmussen SAD Collection
Sigma Unidebt