Asociace inkasních agentur

Člen Federace evropských národních asociací inkasních agentur

Exekuce v praxi

» Pondělí 21. dubna 2014 | Akce a semináře

Termín: pátek 16. května 2014, 9:00 – 13:00 hodin
Stručný obsah:
Průběh exekučního řízení
Novela občanského soudního a exekučního řádu účinná k 1. 1. 2014
Střet exekučního a insolvenčního řízení zejména pod vlivem novely insolvenčního zákona účinné k 1. 1. 2014
Místo: budova K-centrum, Senovážné nám. 23, Praha 1, jednací místnost č. 201, 2.patro (vchod D, vpravo výtahem do druhého patra)
Určeno pro: pracovníky inkasních agentur, věřitele, pracovníky inkasních a právních oddělení firem- věřitelů

Přednášející:
JUDr. Michaela Humlová v r. 2010 absolvovala Právnickou fakultu University Karlovy v Praze, kde téhož roku získala titul doktorky práv. Praxi získávala jak na stážích v ČR, tak v zahraničí, své studium završila půlroční stáží na právním oddělení Rady Evropské unie v Bruselu. Od r. 2013 působí jako vedoucí právního oddělení a exekutorská kandidátka na Exekutorském úřadu Praha 3, soudní exekutorky JUDr. Ingrid Švecové, kde se zaměřuje na agendu dražby nemovitých věcí.

Obsah semináře:

I) Průběh exekučního řízení
– zahájení exekučního řízení a podání exekučního návrhu
– jednotlivé způsoby provedení exekuce
– manžel povinného v exekuci a postižení jeho majetku
– souběh více exekučních řízení
– postup oprávněného při dražbě nemovité věci jiným soudním exekutorem
– spojování exekučních řízení
– skončení exekučního řízení
– překážka věci rozsouzené v exekučním řízení
– spolupráce oprávněného a soudního exekutora

II) Novela občanského soudního a exekučního řádu účinná k 1. 1. 2014

III) Střet exekučního a insolvenčního řízení zejména pod vlivem novely insolvenčního zákona účinné k 1. 1. 2014

Cena:
2 450 Kč za osobu
Řádný člen AIA – 2 osoby – každá za 500 Kč, každá další osoba 1.400 Kč
Přidružený člen AIA – 1 osoba za 500 Kč, každá další osoba 1.400 Kč
Zvýhodněná cena pro současné klienty členů AIA: 1 400 Kč za osobu
Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Každá 4. osoba z jedné společnosti zdarma. V ceně je zahrnuto občerstvení a studijní materiál. Platba předem převodem na účet dle zálohové faktury.

Uzávěrka přihlášek na seminář je 6. května 2014!

PŘIHLÁŠKA ZDEŘádní členové

ACZI Logo Alektum B4B Cash collectors
Creditone EOS
Fincollect Logo Finfix intrum justitia KRUK
LogiCall MBA Finance

Přidružení členové

APS Carback Debt Recovery Management
Finio a.s. Kordex Logo Rasmussen SAD Collection
Sigma Unidebt