Asociace inkasních agentur

Člen Federace evropských národních asociací inkasních agentur

Inkasní agentury v České republice zpracovaly v roce 2013 pohledávky v objemu 23 mld. Kč

» Pátek 25. dubna 2014 | Tiskové zprávy

  • Průměrná výše pohledávky řešená inkasní agenturou klesla na 13 565 Kč
  • Inkasní agentury zpracovaly v roce 2013 pohledávky v objemu 23 mld. Kč
  • Tržby inkasních agentur klesly meziročně o 13 %
  • Legislativní vymezení mimosoudního inkasa pohledávek stále chybí

Praha, 24. dubna 2014 – Inkasní agentury zpracovaly během loňského roku v České republice pohledávky v objemu přes 23 mld. Kč. Průměrná výše pohledávky řešená inkasní agenturou v roce 2013 klesla o 2380 Kč a činila 13 565 Kč. Pohledávky za domácnostmi činily 87,2 % počtu pohledávek předaných do správy inkasním agenturám v daném roce. Vyplývá to z výsledků pravidelného průzkumu trhu mimosoudního inkasa v České republice provedeného Asociací inkasních agentur ve spolupráci se společností EY.

„Poslední tři roky na mimosoudním trhu přibývalo pravidelně okolo 2 milionů pohledávek ročně. Ač vymahatelnost klesala a dál klesá, činil objem těchto pohledávek ještě v roce 2012 okolo 30 mld. Kč. Jenže časy se mění, z trhu pomalu některé společnosti začaly ustupovat, došlo k první velké fúzi a nyní i vidíme proč. Věnovat se mimosoudnímu inkasu v době, kdy neexistuje žádná právní jistota a kdy se provize z mandátní správy pohledávek blíží k nule, přičemž neustále dochází ke změně pravidel, dopadající na toto odvětví, má své následky. Stejně tak nepomáhají stále se zvyšující snahy chránit dlužníky na úkor většiny řádně platících občanů,“ říká Vladimír Gazárek, prezident Asociace inkasních agentur.

Dalším závěrem průzkumu je trvající nižší zájem inkasních agentur o koupi pohledávek za současných podmínek. Počet odkoupených pohledávek u respondentů průzkumu činil jen 3,8% z jimi řešených pohledávek v roce 2013.
Inkasní agentury loni zpracovaly přibližně 1,7 milionu nových pohledávek v objemu cca 23 mld. Kč a vytváří 1 600 pracovních míst.
Snížení počtu nových pohledávek vidím zejména ve zpřísnění pravidel poskytování úvěrů bankami a nefinančními institucemi v minulých letech, jejichž důsledkem je nyní méně úvěrů v selhání. Také věřitelé investovali v posledním období nemalé částky do interních vymáhacích procesů a snaží se maximálně využívat vybudované interní kapacity na úkor outsourcingu, ač je to mnohdy finančně méně výhodné. Drobnou zásluhu bych také připsal zvýšení finanční zodpovědnosti dlužníků obecně a zlepšení finanční gramotnosti obyvatel,“ vysvětluje Radek Laštovička, manažer oddělení poradenství pro finanční instituce společnosti EY.
Průměrná výše tržeb z inkasní činnosti v roce 2013 byla 52,4 mil. Kč, v porovnání s rokem 2012 (60,3 mil. Kč) se tedy jedná o 13% meziroční pokles. „Výhled vývoje pro rok 2014 je mírný růst, avšak je méně optimistický, než před rokem, kdy nakonec došlo k propadu trhu. Přestože věřitelé stále zdokonalují své interní procesy vymáhání a k inkasním agenturám se tak dostávají pohledávky horší kvality a později, stále se jim daří prokazovat svůj přínos,“ komentuje Radek Laštovička.

O průzkumu
Asociace inkasních agentur (AIA) provedla ve spolupráci se společností EY pravidelný průzkum trhu inkasních agentur. V pořadí již šestého průzkumu se zúčastnil rekordní počet 24 inkasních agentur, mezi kterými byli téměř všichni významní hráči na trhu. Podle odhadu tak průzkum pokrývá 80 % trhu inkasních služeb v České republice. Sběr dat a jejich vyhodnocení se uskutečnily v březnu a dubnu 2014. Oslovení prováděla společnost EY formou elektronického web dotazníku. Data navazovala na obdobný průzkum z předchozích let tak, aby bylo možné vysledovat tržní trendy. Dotazy byly zaměřeny na údaje o inkasní činnosti z let 2012 a 2013 a na výhled pro rok 2014. Část údajů odpovídá informacím shromažďovaným v rámci pravidelného evropského průzkumu inkasního trhu FENCA (Federation of European National Collection Associations).Řádní členové

ACZI Logo Alektum B4B Cash collectors
Creditone EOS
Fincollect Logo Finfix intrum justitia KRUK
LogiCall MBA Finance

Přidružení členové

APS Carback Debt Recovery Management
Finio a.s. Kordex Logo Rasmussen SAD Collection
Sigma Unidebt