Asociace inkasních agentur

Člen Federace evropských národních asociací inkasních agentur

Dražba a aukce při inkasu pohledávek

» Úterý 27. května 2014 | Akce a semináře

Termín: středa 18. června 2014, 9:30 – 12:30 hodin

Cílem semináře je výklad pojmů dražba, aukce (mj. v souvislosti s novým obč. zákoníkem ) a jejich využití v oblasti inkasa pohledávek. Prvním okruhem je vlastní prodej / nákup pohledávek cesí, aukcí, dražbou. Druhým okruhem je vytěžování pohledávek transparetním zpeněžováním majetku dlužníků formou dražby nebo aukce. Podrobně bude vyloženo využití dražby při uspokojení zástavního věřitele formou dobrovolné či nedobrovolné dražby. Pro insolvenční řízení bude výklad veden z pozice (ne)zajištěného věřitele, který (ne)má právo udělit pokyn insolvenčnímu správci pro optimální způsob zpeněžení majetku dlužníka . Na závěr budou představeny elektronické dražební portály v ČR a portály Prodej-drazbou.cz a Prodej-aukci.cz, které jsou provozovány v gesci KDČR.

Místo: budova K-centrum, Senovážné nám. 23, Praha 1, jednací místnost č. 201, 2.patro (vchod D, vpravo výtahem do druhého patra)

Přednášející: RNDr. Jiří Bureš, Ph.D., předseda představenstva KDČR a dražebníka BFT Management, a.s. , přední odborník v oblasti dražeb a aukcí

Obsah semináře:

1) Prodej / nákup pohledávek

  • Vymezení aukce, dražby, jejich komparace
  • Prodej pohledávky cesí, aukcí, dražbou

2) Zpeněžení majetku dlužníků

  • Dražba a její využití při vytěžování pohledávky
  • Optimální způsob zpeněžení majetku dlužníka v insolvenčním řízení

3) Eletronické dražební a aukční portály

  • Přehled portálů v ČR
  • Prezentace portálů Prodej-drazbou.cz, Prodej-aukci.cz
  • Diskuze a závěr semináře

Cena:
2 200 Kč za osobu
Řádný člen AIA – 2 osoby – každá za 400 Kč, každá další osoba 1.200 Kč
Přidružený člen AIA – 1 osoba za 400 Kč, každá další osoba 1.200 Kč
Zvýhodněná cena pro současné klienty členů AIA: 1 200 Kč za osobu
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Každá 4. osoba z jedné společnosti zdarma. V ceně je zahrnuto občerstvení a studijní materiál. Platba předem převodem na účet dle zálohové faktury.

Uzávěrka přihlášek na seminář je 10. června 2014!

PŘIHLÁŠKA ke stažení ZDEŘádní členové

ACZI Logo Alektum B4B Cash collectors
Creditone EOS
Fincollect Logo Finfix intrum justitia KRUK
LogiCall MBA Finance

Přidružení členové

APS Carback Debt Recovery Management
Finio a.s. Kordex Logo Rasmussen SAD Collection
Sigma Unidebt