Asociace inkasních agentur

Člen Federace evropských národních asociací inkasních agentur

Dědické řízení (změny NOZ)

» Pondělí 14. července 2014 | Akce a semináře

Termín: středa 1. října 2014, 9:00 – 13:00 hodin

Určeno pro: pracovníky inkasních agentur, věřitele, pracovníky inkasních a právních oddělení firem- věřitelů

Místo: budova K-centrum, Senovážné nám. 23, Praha 1, jednací místnost č. 201, 2. patro (vchod D, vpravo výtahem do druhého patra)

Přednášející:
Mgr. Richard Brázda získal v roce 1999 vysokoškolské vzdělání na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Po ukončení vysokoškolského studia zahájil svou notářskou praxi u JUDr. Evy Dufkové, notářky ve Zlíně. Od března 2006 je notářem se sídlem v Brně. Je členem legislativní komise prezidia Notářské komory České republiky.

Obsah semináře:
Přednáška je koncipována jako průřez nejpodstatnějšími změnami dědického práva hmotného i procesního s důrazem na postavení věřitele a odpovědnost za dluhy, přičemž bude rozdělena na dvě základní části, a to:

 • Právní úprava dědického práva hmotného – nejpodstatnější změny se zaměřením na věřitele a odpovědnost za dluhy, zaměřeno na změny v postavení věřitele a odpovědnosti dědiců za dluhy
 • Právní úprava dědického práva procesního – řízení o pozůstalosti, včetně likvidace pozůstalosti, procesní postavení věřitele v jednotlivých fázích řízení o pozůstalosti.
 • V obou částech bude obecný úvod týkající se nového pojmosloví a změny v principech a zásadách dědického práva hmotného i procesního.

  Cena:
  2 450 Kč za osobu
  Řádný člen AIA – 2 osoby – každá za 500 Kč, každá další osoba 1.400 Kč
  Přidružený člen AIA – 1 osoba za 500 Kč, každá další osoba 1.400 Kč
  Zvýhodněná cena pro současné klienty členů AIA: 1 400 Kč za osobu
  Ceny jsou uvedeny bez DPH.

  Každá 4. osoba z jedné společnosti zdarma. V ceně je zahrnuto občerstvení a studijní materiál. Platba předem převodem na účet dle zálohové faktury.

  Uzávěrka přihlášek na seminář je 24. září 2014!

  PŘIHLÁŠKA ZDE

  

  Řádní členové

  ACZI Logo Alektum B4B Cash collectors
  Creditone EOS
  Fincollect Logo Finfix intrum justitia KRUK
  LogiCall MBA Finance

  Přidružení členové

  APS Carback Debt Recovery Management
  Finio a.s. Kordex Logo Rasmussen SAD Collection
  Sigma Unidebt