Asociace inkasních agentur

Člen Federace evropských národních asociací inkasních agentur

Poškození věřitelé a odepisované pohledávky. To jsou hlavní dopady nové úhradové vyhlášky

» Úterý 26. srpna 2014 | Tiskové zprávy

Praha, 26. 8. 2014 – Teprve od 1.7.2014 nabylo účinnosti nové znění vyhlášky Ministerstva spravedlnosti 177/1996 Sb. o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb, tzv. advokátní tarif, a už první zkušenosti z oblasti inkasa pohledávek dávají tušit, že nejvíce na ni doplatí věřitelé, kterým se zhoršila vymahatelnost práva. Vyplývá to z průzkumu, který Asociace inkasních agentur provedla mezi svými členy. Tržní podíl členů Asociace činí 80 %.

Inkaso pohledávek jako takové je třeba chápat v širším kontextu. Začíná prvním dnem po splatnosti a po nějaký čas se platbu snaží nejprve urgovat věřitel. Neuspěje-li věřitel, přichází na řadu inkasní agentura a mimosoudní inkaso. V této části má opozdilec s úhradou stále možnost dohodnout se na zaplacení smírnou formou a ve většině případů bez dramatického navýšení úhrady. Pokud ani opakované mimosoudní urgence nezaúčinkují, je dobré mít možnost nechat si pohledávku posvětit soudem, který ji uloží dlužníkovi uhradit. A právě v této fázi přinesla novelizace vyhlášky značné komplikace věřitelům tím, že snížila náhradu nákladů u pohledávek do 50.000 Kč na 200 – 500 Kč za úkon advokáta do podání žaloby. S ohledem na zjevnou pracnost mnoha žalob platí věřitelé právníkům za přípravu žalob více, než jim ve finále soud přiřkne jako náhradu nákladů. Praxe prokazuje, že mnoho věřitelů váhá s rozhodnutím o žalobě pohledávek a zvažuje spíše jejich odpis a navýšení standardní ceny prodávaných produktů či služeb.

Příklad:

– neuhrazená faktura za služby ve výši 1300 Kč

– soudní poplatek 1000

– úhrada služeb advokáta

(vychází ze tří úkonů advokáta podle původního tarifu) 3000

– soudem přiznaný dluh plus náhrada nákladů 2900 (1300 + 1000 + 600)

– celkem ztráta pro věřitele ve výši 2.400 Kč

Vydání soudního rozhodnutí však ještě není zárukou, že dlužník požadovanou částku zaplatí. Pokud ne, poslední fází je exekuce. Z propočtu vyplývá, že ani při 100% úspěšnosti exekucí se žaloba na nízkou pohledávku nevyplácí.

Vyhláška v její současné podobě je zejména útokem na věřitele, má jen vedlejší dopad na advokáty, přičemž tento dopad je vyzdvihován politiky jako hlavní úspěch stávajícího tažení. Jenže advokáti se jednoduše těmto případům nebudou věnovat. Bude-li chtít věřitel pohledávky žalovat, bude to pro něho ztrátové. Přitom do pozice věřitele se může dostat opravdu kdokoliv. Stačí vyřizovat reklamaci. Prodejce reklamaci neuzná a poškozený se rozhodne obrátit na soud. Již druhou reklamaci stejným advokátem pro jednoho zákazníka je však dle zákona nutno považovat za žalobu podléhající sníženému tarifu.

Z výše uvedeného i z průzkumu Asociace inkasních agentur vyplývá, že tímto krokem došlo ke zhoršení pozice věřitelů ve vymahatelnosti práva a zvýší se počet odepisovaných drobných pohledávek bez toho, aby se důsledně vymáhaly.

„Je dobré si také uvědomit, že když věřitelé budou mít najednou více neplatičů, na které nebudou mít žádné páky, budou nuceni přistoupit ke zdražení svých výrobků a služeb. Tím pádem za neplatiče budou opět platit ti slušní a spořádaní, kteří už si svou pozici „oslíčku otřes se“ začínají uvědomovat,“ uvedl Vladimír Vachel z Asociace inkasních agentur.Řádní členové

ACZI Logo Alektum B4B Cash collectors
Creditone EOS
Fincollect Logo Finfix intrum justitia KRUK
LogiCall MBA Finance

Přidružení členové

APS Carback Debt Recovery Management
Finio a.s. Kordex Logo Rasmussen SAD Collection
Sigma Unidebt