Asociace inkasních agentur

Člen Federace evropských národních asociací inkasních agentur

Hrozí zánik inkasa pohledávek?

» Úterý 21. října 2014 | Tiskové zprávy

Připravovaná evropská legislativa o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, může v extrémním případě znamenat zánik odvětví inkasa pohledávek. To uvedl na Fóru inkasního trhu 2014 prezident Asociace inkasních agentur Vladimír Gazárek. Osobností inkasního trhu pro letošní rok se stala Jana Tatýrková.

Dne věnovaného pohledávkám, dluhům a dlužníkům se zúčastnili zástupci věřitelů z řad bank, pojišťoven, leasingových společností, telekomunikací, energetik, ale i nejvýznamnější inkasní společnosti působící na českém trhu. V úvodu fóra vystoupil prezident Asociace Vladimír Gazárek, který zahájil tento den spíše pesimisticky. Nejen klesající čísla z trhu, ale i množství vlivů, mezi něž patří neustálé změny podmínek, ovlivňujících inkaso pohledávek, mají za následek nejistotu, co s tímto oborem bude v budoucnu a zejména se seriózními podnikateli v tomto oboru. Za hrozby pro věřitele označil připravovanou evropskou legislativu o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a populistické úpravy stanovení výše a způsobu přiznávání nákladů v soudním řízení a zavedení teritoriality exekutorů. „Zejména připravovaná evropská legislativa o ochraně fyzických osob povede ke zvýšení nákladů na správu pohledávek. Věřitelé i inkasní agentury budou muset změnit procesy, bude nižší vymahatelnost a mohou vznikat soudní spory vůči zpracovatelům osobních údajů. Důsledkem toho může v extrémním případě být až zánik odvětví inkasa pohledávek,“ uvedl Vladimír Gazárek.

Makroekonomický pohled na problematiku zadlužení domácností představila Helena Horská, hlavní ekonomka Raiffeisenbank. Práci s dlužníky v jednotlivých zemích u Deutsche Telekom prezentoval Pavel Vlasaný, ředitel útvaru zákaznických financí T-Mobile. Pohled z druhé strany přinesla Simona Babčáková v pozici arbitra dlužníků. Dle jejího názoru by měla být větší snaha domluvit se a věřitelé by měli více přihlížet k momentální situaci dlužníků. Mezi vystupujícími nechyběli zástupci inkasních společností, advokátních kanceláří, zazněl i názor exekutorů na aktuální situaci.

Závěrečná část programu byla věnovaná technologiím a jejich pomoci při inkasu pohledávek. Velký zájem vzbudilo vystoupení Petra Nováka, produktového managera společnosti Retia, který se věnoval tématu hlasové biometrie a analýzy.

V průběhu celého dne fóra měli všichni účastníci možnost hlasovat v anketě „Osobnost inkasního trhu 2014,“ pro jednoho z porotou předvybraných finalistů. Anketu vyhlašuje Asociace inkasních agentur a jejím cílem je upozornit na záslužné počiny na inkasním trhu a touto formou se snaží představit projekty a osoby, jež za nimi stojí.

Vítězkou pro rok 2014 se se silnou podporou hlasujících stala Jana Tatýrková, tisková mluvčí Asociace inkasních agentur. Byla nominovaná za mnohaletou práci ve prospěch propagace inkasního trhu, přispění ke změně vnímání inkasa pohledávek a dlouhodobou snahu o kultivaci inkasního trhu.Řádní členové

ACZI Logo Alektum B4B Cash collectors
Creditone EOS
Fincollect Logo Finfix intrum justitia KRUK
LogiCall MBA Finance

Přidružení členové

APS Carback Debt Recovery Management
Finio a.s. Kordex Logo Rasmussen SAD Collection
Sigma Unidebt