Asociace inkasních agentur

Člen Federace evropských národních asociací inkasních agentur

NOZ a změny při inkasu pohledávek

» Středa 10. prosince 2014 | Akce a semináře

Termín: čtvrtek 12. února 2015, 9:00 – 13:00 hodin
Místo: budova K-centrum, Senovážné nám. 23, Praha 1, jednací místnost č. 201, 2. patro (vchod D, vpravo výtahem do druhého patra)
Určeno pro: pracovníky inkasních agentur, věřitele, pracovníky inkasních a právních oddělení firem

Přednášející:
Mgr. Ing. Marek Švehlík je advokát a partner kanceláře Švehlík & Mikuláš advokáti s. r. o. se specializací na právo obchodních společností se zaměřením na corporate governance a restrukturalizace podniků, civilní a trestní řízení, daňové právo a soutěžní právo. Během své dvanáctileté praxe v pobočce mezinárodní advokátní kanceláře Rödl & Partner se zúčastnil celé řady akvizic a restrukturalizací malých i velkých podniků. Vedle toho organizoval poskytování komplexního právního outsourcingu tuzemským a zahraničním klientům, zastupoval klienty ve významných sporech u civilních a rozhodčích soudů a v trestních řízeních.

Obsah semináře:

• Změny ve smlouvách z pohledu věřitelů a novinky v připravované novele NOZ
1. Úvod do problematiky
2. Předsmluvní odpovědnost
3. Limity smluv uzavíraných adhézním způsobem
4. Překvapivá ustanovení
5. Ochrana spotřebitele
6. Úrok, závdavek, záloha
7. Změny závazku
8. Změny v oblasti zániku závazku

• Zajištění a utvrzení závazku a a novinky v připravované novele NOZ
1. Zajištění a utvrzení dluhu
2. Zástavní právo
3. Jistota
4. Ručení
5. Finanční záruka
6. Zajišťovací převod práva
7. Dohoda o srážkách
8. Smluvní pokuta
9. Uznání dluhu

• Novinky v postavení věřitelů v občanském soudním řízení
• Novinky v úpravě nákladů řízení
1. Novinky u soudních poplatků
2. Novinky u náhrady odměny účastníka zastoupeného advokátem

Cena: 2 450 Kč za osobu
Řádný člen AIA – 2 osoby – každá za 500 Kč, každá další osoba 1.400 Kč
Přidružený člen AIA – 1 osoba za 500 Kč, každá další osoba 1.400 Kč
Zvýhodněná cena pro současné klienty členů AIA: 1 400 Kč za osobu
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Každá 4. osoba z jedné společnosti zdarma. V ceně je zahrnuto občerstvení a studijní materiál. Platba předem převodem na účet dle zálohové faktury.

Uzávěrka přihlášek na seminář je 5. února 2015!
PŘIHLÁŠKA ZDEŘádní členové

ACZI Logo Alektum B4B Cash collectors
Creditone EOS
Fincollect Logo Finfix intrum justitia KRUK
LogiCall MBA Finance

Přidružení členové

APS Carback Debt Recovery Management
Finio a.s. Kordex Logo Rasmussen SAD Collection
Sigma Unidebt