Asociace inkasních agentur

Člen Federace evropských národních asociací inkasních agentur

PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ – nový termín

» Středa 10. prosince 2014 | Akce a semináře

proškolení ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

NOVÝ termín: středa 18. března 2015, 9:00 – 12:00 hodin


Určeno pro: pracovníky inkasních agentur, věřitele, pracovníky inkasních a právních oddělení firem a zaměstnance, kteří se mohou při výkonu své pracovní činnosti setkat s podezřelými obchody ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Místo: budova K-centrum, Senovážné nám. 23, Praha 1, jednací místnost č. 201, 2. patro (vchod D, vpravo výtahem do druhého patra)

Přednášející: Mgr. Ing. Marek Švehlík je advokát a partner kanceláře Švehlík & Mikuláš advokáti s. r. o. se specializací na právo obchodních společností se zaměřením na corporate governance a restrukturalizace podniků, civilní a trestní řízení, daňové právo a soutěžní právo. Během své dvanáctileté praxe v pobočce mezinárodní advokátní kanceláře Rödl & Partner se zúčastnil celé řady akvizic a restrukturalizací malých i velkých podniků. Vedle toho organizoval poskytování komplexního právního outsourcingu tuzemským a zahraničním klientům, zastupoval klienty ve významných sporech u civilních a rozhodčích soudů a v trestních řízeních.

Obsah semináře:
Školení na téma „Praní špinavých peněz“ si klade za cíl seznámit posluchače s povinnostmi, které pro ně plynou z pohledu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v platném znění, a dále plní funkci školení dle ust. § 23 tohoto zákona, když tento zákon ukládá povinným osobám povinnost zajistit pravidelné proškolení zaměstnanců, kteří se mohou při výkonu své pracovní činnosti setkat s podezřelými obchody, resp. proškolení všech zaměstnanců před zařazením na takováto pracovní místa

Každý účastník obdrží po absolvování semináře certifikát.

Program:

I. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu – obecně

a) Povinné osoby, výklad základních pojmů
b) Základní povinnosti povinných osob
c) Činnost Ministerstva financí a správní dozor
d) Sankce za porušení uložených povinností

II. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu z pohledu inkasních agentur

Cena: 2 450 Kč za osobu
Řádný člen AIA – 2 osoby – každá za 500 Kč, každá další osoba 1.400 Kč
Přidružený člen AIA – 1 osoba za 500 Kč, každá další osoba 1.400 Kč
Zvýhodněná cena pro současné klienty členů AIA: 1 400 Kč za osobu
Ceny jsou uvedeny bez DPH. Každá 4. osoba z jedné společnosti zdarma. V ceně je zahrnuto občerstvení a studijní materiál. Platba předem převodem na účet dle zálohové faktury.

Uzávěrka přihlášek na seminář je 10. března 2015!
PŘIHLÁŠKA ZDEŘádní členové

ACZI Logo Alektum B4B Cash collectors
Creditone EOS
Fincollect Logo Finfix intrum justitia KRUK
LogiCall MBA Finance

Přidružení členové

APS Carback Debt Recovery Management
Finio a.s. Kordex Logo Rasmussen SAD Collection
Sigma Unidebt