Asociace inkasních agentur

Člen Federace evropských národních asociací inkasních agentur

Inkasní agentury vrátily věřitelům více než 6,7 mld. korun

» Čtvrtek 16. dubna 2015 | Tiskové zprávy

Průměrná výše pohledávky, řešená inkasní agenturou, mírně vzrostla
na 13 797 Kč

Inkasní agentury zpracovaly v roce 2014 pohledávky v objemu 22,4 mld. Kč

Legislativci nadále upravují jen konec inkasního procesu, ale ne začátek

Praha, 16. dubna 2015 – Inkasní agentury zpracovaly během loňského roku v České republice pohledávky v objemu přes 22,4 mld. Kč. Průměrná výše pohledávky řešená inkasní agenturou v roce 2014 mírně vzrostla na 13 797 Kč. Pohledávky za domácnostmi činily 87,4% počtu pohledávek předaných do správy inkasním agenturám v daném roce. Vyplývá to z výsledků pravidelného průzkumu trhu mimosoudního inkasa v České republice, provedeného Asociací inkasních agentur ve spolupráci se společností EY.

„Po výrazném propadu trhu v roce 2013 jsme ani pro loňský rok neměli žádné optimistické vyhlídky. Čísla z průzkumu naše předpoklady potvrdila, ale lze hovořit spíše o stagnaci, než o dalším propadu. Trh mimosoudního inkasa stále není právně ukotven, což znamená, že neexistuje žádná právní jistota pro věřitele a zejména pro dlužníky. Oboru také nepomáhají snahy zavděčit se dlužníkům a výpady proti „zlým“ věřitelům, kteří jen chtějí svoji platbu za zboží či služby,“ říká Vladimír Gazárek, prezident Asociace inkasních agentur.

Dalším závěrem průzkumu je trvající nižší zájem inkasních agentur o koupi pohledávek za současných podmínek. Počet odkoupených pohledávek u respondentů průzkumu činil jen 6,6% z jimi řešených pohledávek v roce 2014.
Inkasní agentury loni zpracovaly přibližně 1,6 milionu nových pohledávek v objemu cca 22,4 mld. Kč a vytváří více než 1 600 pracovních míst.
Snížení počtu nových pohledávek oproti rekordním rokům 2011 a 2012 vidím zejména v nižším počtu pohledávek, které generují samotní věřitelé. Věřitelé, ať už banky nebo seriózní nebankovní finanční instituce apod., upravili podmínky poskytování půjček, úvěrů, případně poskytování svých služeb tak, že je jich nyní díky tomu mnohem méně v selhání. Současně samotní věřitelé disponují velkými odděleními vymáhání pohledávek, díky čemuž si mohou podchytit potenciální problém již v samotném zárodku a sami se jej mohou pokusit dořešit,“ vysvětluje Radek Laštovička, manažer oddělení poradenství pro finanční instituce společnosti EY.
Průměrná výše tržeb z inkasní činnosti v roce 2014 byla 51,6 mil. Kč, v porovnání s rokem 2013 (52,4 mil. Kč) se tedy jedná o pokles o 0,8 mil. Kč. „Výhled vývoje pro rok 2015 je optimistický spíše u menších společností. Ty vidí na trhu prostor k dalšímu růstu. Větší inkasní agentury z většiny prochází stagnací a jsou méně optimistické v předpokladech tržeb na letošní rok. Přestože věřitelé stále zdokonalují své interní procesy vymáhání a k inkasním agenturám se tak dostávají pohledávky horší kvality a později, stále se jim daří prokazovat svůj přínos,“ komentuje Radek Laštovička.
O průzkumu
Asociace inkasních agentur (AIA) provedla ve spolupráci se společností EY pravidelný průzkum trhu inkasních agentur. V pořadí již osmého průzkumu se zúčastnil rekordní počet 24 inkasních agentur, mezi kterými byli téměř všichni významní hráči na trhu. Podle odhadu tak průzkum pokrývá 80 % trhu inkasních služeb v České republice. Sběr dat a jejich vyhodnocení se uskutečnily v březnu a dubnu 2015. Oslovení prováděla společnost EY formou elektronického web dotazníku. Data navazovala na obdobný průzkum z předchozích let tak, aby bylo možné vysledovat tržní trendy. Dotazy byly zaměřeny na údaje o inkasní činnosti z let 2013 a 2014 a na výhled pro rok 2015. Část údajů odpovídá informacím shromažďovaným v rámci pravidelného evropského průzkumu inkasního trhu FENCA (Federation of European National Collection Associations).

Informace o Asociaci inkasních agentur (AIA)
Asociace inkasních agentur byla založena v roce 2002 a od roku 2006 je členem FENCA (Federation of European National Collection Associations, Evropské federace národních asociací inkasních agentur). Členové Asociace inkasních agentur jsou nejvýznamnější společnosti působící v oblasti správy a inkasa pohledávek, které přijaly etický kodex, ve kterém se mimo jiné zavazují k přísnému dodržování zákonů České republiky, ochraně osobních dat a respektování osobní nedotknutelnosti dlužníků, s cílem postupovat vždy tak, aby stoupala důvěra veřejnosti v činnost inkasních agentur.

Informace o EY

EY je předním celosvětovým poskytovatelem odborných poradenských služeb v oblasti auditu, daní, transakčního a podnikového poradenství. Znalost problematiky a kvalita služeb, které poskytujeme, přispívají k posilování důvěry v kapitálové trhy i v ekonomiky celého světa. Výjimečný lidský a odborný potenciál nám umožňuje hrát významnou roli při vytváření lepšího prostředí pro naše zaměstnance, klienty i pro širší společnost.

Název EY zahrnuje celosvětovou organizaci a může zahrnovat jednu či více členských firem Ernst & Young Global Limited, z nichž každá je samostatnou právnickou osobou. Ernst & Young Global Limited, britská společnost s ručením omezeným garancí, služby klientům neposkytuje. Pro podrobnější informace o naší organizaci navštivte prosím naše webové stránky www. ey.com/CZ.

Novinky o EY můžete sledovat i na sociální síti Twitter:Řádní členové

ACZI Logo Alektum B4B Cash collectors
Creditone EOS
Fincollect Logo Finfix intrum justitia KRUK
LogiCall MBA Finance

Přidružení členové

APS Carback Debt Recovery Management
Finio a.s. Kordex Logo Rasmussen SAD Collection
Sigma Unidebt