Asociace inkasních agentur

Člen Federace evropských národních asociací inkasních agentur

Dluhy, které je neetické vymáhat

» Čtvrtek 18. Červen 2015 | Tiskové zprávy

Praha, 18. 6. 2015 – Členové Asociace inkasních agentur upozornili na fakt, že se na inkasním trhu objevují pohledávky, které vznikají nestandardním způsobem. Dlužník je zatížen naúčtováním o několik řádů vyšším penále, než byla původní částka zboží či služby, nebo pohledávka vznikla zasláním věci, kterou si nikdo neobjednal, či objednáním reklamního zápisu v katalogu, u něhož je vyvolán dojem, že bude zdarma apod.

Valná hromada Asociace inkasních agentur proto vyzvala své členy, aby zodpovědně zvažovali, jaký typ pohledávek převezmou do své správy.

Asociace inkasních agentur se distancuje od spolupráce s věřiteli, jejichž záměrem je olupování důvěřivých lidí a jejichž podnikání je od počátku vedeno s nepoctivým záměrem.

Pro členy Asociace inkasních agentur je otázka etiky zásadní. Aktivně je využíván a dodržován Etický kodex, vůči kterému se vztahuje i posuzování nejrůznějších stížností či dotazů. „Víme o tom, že i některé inkasní agentury mimo Asociaci náš Etický kodex ctí. Proto bychom rádi apelovali nejen na naše členy, ale i na všechny ostatní, kterým záleží na našem oboru, aby se při přebírání pohledávek do správy zajímali nejen o právní základ pohledávky, ale i o její základ etický. Rovněž neustále apelujeme na státní orgány, aby se začaly seriózně zabývat problematikou mimosoudního inkasa pohledávek dřív, než se z tohoto tématu stane vážný celospolečenský problém,“ uvedl Vladimír Gazárek, prezident Asociace inkasních agentur.Řádní členové

ACZI Logo Alektum APS B4B Cash collectors
CREDITEXPRESS Creditone EOS Logo Finfix intrum justitia
KRUK LogiCall MBA Finance Sigma

Přidružení členové

Carback
Finio a.s. Kordex Logo Rasmussen Unidebt